<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1698808183738703&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Abikeskus arvete müüjatele

Siin paikneb arvete müüjatele suunatud abikeskus. Investorite abikeskuse leiate siit.

Mis on faktooring ja arvete rahastamine?

Faktooring võimaldab ettevõtetel klientidele esitatud arvete müümise kaudu parandada rahavoogude käibekiirust. 15-120-päevaste maksetähtaegadega arve ostetakse ära väikese allahindlusega, mis võimaldab ettevõttel naaseda äritegevuse juurde. Käibekapitali puudumise tõttu ei pea äri seisma ega viibima tarnijatele tasumine. Traditsiooniline faktooring sobib ettevõtetele, kelle käibest moodustavad suure osa pikkade makseperioodidega arved ja kes soovib enamikku neist finantseerida.

Arvete rahastamine ehk arvete müük on üks faktooringu alaliike, mis sobib eriti hästi väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele, kellel ei ole vajadust kõiki arveid finantseerida. Arvete rahastamine on paindlikum kui traditsiooniline faktooring, kuna annab võimaluse valida, milliseid arveid rahastada ja milliseid mitte. 

Vaata lehte

Faktooring

 • Pangas registreerimine nõuab aega ja paberimajandust. Registreerumisprotsess võib kesta nädalaid. Investlys võtab 2-sammuline registreerimine aega umbes 10 minutit. Vastuse saate maksimaalselt 3 tööpäeva jooksul.
 • Pangafaktooringuga kaasnevad lepingu sõlmimise, muutmise, pikendamise tasu; uue kliendi lisamise tasu; limiiditasu nii kasutatud kui ka kasutamata krediidilt; tagatise seadmise tasu.
 • Pank või mõni muu faktooringut pakkuv ettevõte ehk faktoor tasub arvete eest vaid 70-85% nende väärtusest, ülejäänu hoitakse reservis. Arve laekumisel vabastatakse reserv kliendi kasuks. Enne seda lahutatakse reservist faktoori teenustasu ja intressikulu. See tähendab, et faktoor hoiab suurt osa rahast kuni maksetähtpäevani enda käes.
 • Reeglina faktooritakse kõik arved, olenemata sinu ettevõtte tegelikust vajadusest.
Arvete rahastamine Investlys
 • Liitumine on kiire ja mugav. 2-sammuline veebipõhine registreerimine võtab aega u 10 minutit. Rahastustaotlusele antakse vastus hiljemalt 3 tööpäeva jooksul.
 • Puuduvad perioodilised teenustasud ja etteteatamiskohustused.
 • Puuduvad peidetud lisatasud.
 • Rahastatakse 100% arvest, reservid puuduvad. Arvest lahutatakse maha vaid rahastamise kulu.
 • Mida pikem on arve maksetähtaeg, seda väiksemaks muutub arve rahastamise kulukusmäär.
 • Ettevõte valib ise, milliseid arveid ja millal müüa ning ka maksab teenuse eest vaid seda aktiivselt kasutades.
 • Kontroll arvete portfelli üle jääb sinu ettevõtte kätte.
Vaata lehte

Arvete rahastamine sobib paljudele ettevõtetele, kuid on eriti sobilik neile, kelle kliente iseloomustavad pikad maksetähtajad. Arvete müük on sobilik ka ebaregulaarsete väljaminekutega ja hooajalise äritegevusega ettevõtetele, kelle jaoks on käibevahendite nappus äritegevust piirav tegur.

Vabanenud raha võid kasutada näiteks:

 • likviidsuse parandamiseks;
 • uute projektide vastu võtmiseks;
 • laovarude täiendamiseks hooajamüügi käibe kasvatamisel;
 • tarnijatelt varajase tasumise eest allahindluse küsimiseks;
 • uute klientide võitmiseks, pakkudes neile konkurentidest pikemat maksetähtaega;
 • uute töötajate palkamiseks.
Arvete all kinni olev raha piirab sinu ettevõtte kasvuvõimalusi, sest puudub võimekus palgata lisatöötajaid, tellida kaupa jne. Arvete rahastamine võimaldab sul arvete alt raha kohe kätte saada.
 
Arvete rahastamine ei sobi juhul, kui sinu kliendid jäävad pidevalt maksetega hiljaks. Samuti pole kõlbulikud juba möödunud maksetähtpäevaga arved.
 
 Vaata lehte

Traditsiooniline faktooring sobib ettevõtetele, kelle käibe moodustavad täielikult või osaliselt pikkade makseperioodidega arved ja kes soovib enamikku või kõiki neist finantseerida. Erinevalt arvete rahastamisest ei ole traditsioonilise faktooringu puhul võimalik valida, millal ja milliseid arveid rahastada. Rahastamisele kuuluvad kõik kindlal perioodil väljastatud arved.

Investlyga on võimalik rahastada nii üksikuid arveid, kindlatele klientidele väljastatud arveid kui ka traditsioonilise faktooringu sarnaselt kõiki kindlal perioodil väljastatud müügiarveid olenemata kliendist - valik on sinu.

Vaata lehte

 • Arve üles laadimine. Pärast kliendilepingute allkirjastamist võid kohe üles laadida oma esimese arve ja selle müüki panna.
 • Raha kontole. Arve müüakse oksjoni käigus investoritele. Oksjon kestab olenevalt arve summast mõnest minutist mõne tunnini. Selle aja jooksul saavad investorid erineva intressimääraga pakkumisi teha. Meie valime nende hulgast kõige soodsamad pakkumised. Oksjoni lõppedes kanname raha sinu ettevõtte kontole.

 Vaata lehte

Jah! See on üks Investly suurimaid eeliseid - vali ise, milliseid arveid ja millal müüa soovid.

Erinevalt traditsioonilisest faktooringust ei kohusta Investly sind kõiki arveid müüma. Müü täpselt nii palju kui vaja ja just siis, kui raha vajad. Kui sinu äritegevuses on oluline hooajaline müük, siis võid arvete rahastamist kasutada hooajaliselt. See on ettevõtte jaoks optimaalseim lahendus nii kulude kui ka halduskoormuse poolest.

Registreeru kasutajaks ja lae arve üles just siis, kui sulle sobib.

 • Erinevalt pangafaktooringust, kus intresse tuleb maksta ka kasutamata limiidilt, ei küsi Investly mitte kunagi tasu teenuse mittekasutamise eest.
 • Investly hoolitseb selle eest, et arve saaks müüdud parima hinnaga.
Vaata lehte
 • Kiire liitumine. Investlyga liitumine on lihtne ja mugav. 2-sammuline veebipõhine registreerimine võtab aega u 10 minutit. Peale seda võtab Investly kliendihaldur teiega telefonitsi ühendust. Telefonikõne kestvuseks võib arvestada samuti u 10 minutit. Rahastustaotlusele antakse vastus hiljemalt 3 tööpäeva jooksul. Pankades võib liitumisprotsess võtta nädalaid.
 • Puuduvad reservid. Rahastame kuni 100% arvest, miinus teenustasu ja investorite intressid. Enamik sarnast teenust pakkuvatest konkurentidest rahastab vaid 70-85% arvete väärtusest ja maksab arve laekudes reservi jäänud summa kliendile tagasi.
 • Puuduvad lepingutasud. Erinevalt teistest teenusepakkujatest ei küsi Investly liitumis- ega aastatasu.
 • Oksjonid. Arvete müümine toimub oksjoni käigus, kus investorid teevad üksteisega intressimäära alusel konkureerides pakkumisi. Oksjonid tagavad sulle soodsaima pakkumise.
 • Saad valida, milliseid arveid rahastada. Tavaliselt hõlmab faktoorimine kohustust müüa kõik arved faktoorile, seda olenemata ettevõtte tegelikust rahavajadusest. Samas ei vaja ettevõte alati ja kõikide arvete rahastamist, rahavajadus kõigub tulenevalt äritegevuse aktiivsusest ja muudest teguritest. Seepärast pakume võimalust müüa just neid arveid ja just siis, kui sulle sobib.
 • E-faktooring. Koostöös Telemaga pakume kaubandusettevõtetele võimalust rahastada e-arveid läbi automatiseeritud protsessi, mis tagab kliendile soodsaima hinna ja lihtsaima lahenduse.
Vaata lehte

Millest alustada?

Arvete müümiseks sinu ettevõte:

 • peaks olema tegutsenud vähemalt kuus kuud;
 • peaks olema hea krediidivõimekusega;
 • ei tohiks olla seotud pooleliolevate kohtuvaidlustega;
 • juhatuse liikmed ja omanikud ei tohiks olla seotud arve ostjaga.
Vaata lehte

Registreerumise käigus palume sul üles laadida viimase kuue kuu panga väljavõtted kõigi ettevõttele kuuluvate pangakontode kohta.

Käsitleme väljavõtteid konfidentsiaalse informatsioonina. Meie krediidianalüütik vaatab üle teie ettevõtte rahavood, et teha sobiv pakkumine krediidilimiidi osas. Neile on ligipääs ainult meie krediidianalüütikul, kes teie rahavoogusid analüüsib.

Ongi kõik! Kui mingil põhjusel peaks tekkima vajadus lisadokumentide järele, siis võtame sinuga ise ühendust.

Vaata lehte

Oleme taotluse esitamise võimalikult mugavaks teinud. Meie veebipõhine taotlus on kaheosaline:

 1. Ettevõtte info. Soovime sinu kontaktandmeid ning elementaarset kontaktinfot sinu ettevõtte kohta.
 2. Pangakonto väljavõte. Krediidianalüüsi jaoks palume sul esitada ettevõtte viimase kuue kuu pangaväljavõtte (mitme konto korral kõikide ettevõttega seotud kontode väljavõtteid).
Pärast taotluse esitamist teeme hinnapakkumise ja määrame esialgse krediidilimiidi. Seejärel võid üles laadida enda esimese arve.

Vaata lehte

Pärast seda, kui oled registreerunud ja vajalikud pangaväljavõtted üles laadinud, vajame olenevalt dokumentide kvaliteedist ja meievahelise suhtluse kiirusest üks kuni kolm tööpäeva.

Vaata lehte

Võtame sinu kliendiga ühendust faktooritava arve kinnitamiseks. Teeme seda alles siis, kui olete avaldanud soovi konkreetset arvet müüa ning arve müügilepingu allkirjastanud.

Vaata lehte

Milliseid arveid ma müüa saan?

Rahastame nii Eesti kui ka välismaa äriklientidele (loe lähemalt ekspordifaktooringu kohta) esitatud müügiarveid.

 • Arvel osutatud kaup või teenus peab arve rahastamise hetkeks juba tarnitud olema (tulevikus pakutavate kaupade/teenuste eest esitatud arveid ei rahastata).
 • Arve maksetähtpäev ei tohi möödunud olla.
 • Arve maksetähtpäevani on jäänud 15 kuni 270 päeva.

Arvel peab olema märgitud:

 • Arve summa, väljastamise kuupäev ja maksetähtpäev (või tähtaeg).
 • Arve väljastaja ja selle adressaadi täielik ja õige ärinimi.
 • kauba või teenuse üleandmise või osutamise koht.

Arvel ei tohi olla:

 • kustutatud, mahatõmmatud või juurde kirjutatud infot (v.a Arve väljastaja või Ostja poolt kauba, teenuse või arve vastuvõtja/üleandja andmed ja allkirjad).
 • ühtegi käsitsi või muul viisil tehtud parandusi/muudatusi.

Et otsustusprotsess oleks lihtsam ja kiirem, palume võimalusel lisada arve aluseks oleva teenuse osutamist või kauba müüki tõendavad dokumendid nagu näiteks tellimus (sobib ka e-kiri), kaubaveo saatelehed, tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid, kauba üleandmise dokument, kinnitatud hinnapakkumine vms.

Ehitustööde arvele palume kindlasti lisada tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid.

Juhime tähelepanu, et arve adressaadiks oleva isiku viivitus varasemate maksete tasumisega ei tohi olla viimase aasta jooksul olnud pikem kui 30 kalendripäeva. Eraisikutele väljastatud arveid Investly kaudu ei rahastata.

Arvet rahastusele saates palume lisada loovutamisteate ja Investly makserekvisiidid, vt ka arve vormistamise juhendit.

 1. Muuda arve peal olevad makserekvisiidid

Arve korrektseks vormistamiseks palun eemalda arvelt oma ettevõtte arvelduskonto number ning vaheta see allpool näidatud Investly pangarekvisiitide vastu. See on vajalik selleks, et vältida Ostja eksimust arve tasumisel.

Uued panga rekvisiidid:

Pank: AS LHV Pank

Saaja: Investly Technologies OÜ

IBAN: EE867700771001786908

BIC: LHVBEE22


 1. Kontrolli, et arvel oleksid nõutud andmed

Arve korrektseks vormistamiseks kontrolli, et Arvel oleksid õigesti ja täielikult märgitud andmed vastavalt arvele esitatavatele nõuetele.

 1. Lisa arvele "Loovutusteade"

See on vajalik, et Ostja oleks teadlik arve tasumisel, et nõue on loovutatud. Palun anna Investly’le teada kui loovutusteate teksti ei ole võimalik arvele lisada.

Lisa arvele alljärgnev tekst:

Loovutusteade:

Seoses VÕS § 164 lg 1 kohaselt on käesoleval arvel toodud nõue Teie vastu loovutatud põhisummas koos kõrvalnõuetega (sh viivistega) kolmandatele isikutele (st uutele võlausaldajatele ning Investly Technologies OÜ-le), keda esindab Investly Technologies OÜ (registrikood 12710066). Arve kohaseks maksmiseks tuleb teha kanne Investly Technologies OÜ-le kuuluvale arvelduskontole (AS LHV Pank: EE867700771001786908; selgitus: müüja nimi; arve nr; viite nr: jätke tühjaks.) Küsimuste korral: invoice@investly.co, +372 602 7440.

 

Vaata lehte

Me rahastame vaid ettevõtetele ja avalikule sektorile väljastatud arveid.

Vaata lehte

Lühike vastus on - jah. Rahandusministeeriumi ekspertide sõnul ei kaasne hankelepingu tasunõude loovutamisega lepingu muutmist. Kuna ainult arve tasumine töövõtja asemel kolmandale isikule ei mõjuta esialgse hankelepingu täitmist, on selline korraldus riigihangete seaduse valguses lubatav ja tegemist on pigem ebaolulise muudatusega. Veelgi enam, see on seadusest tulenev õigus ning üheks ettevõtlusvabaduse väljendusvormiks. Ühtlasi võib see hankijale igati kasulikuks osutuda, parandades likviidsust ning üldist finantsseisu - tugevad koostööpartnerid on hea koostöö garantii. Loe rohkem siit.

 

Vaata lehte

Jah! Aktsepteerime enamus riikide ettevõtetele väljastatud ekspordiarveid. Huvi korral andke teada ja meie kliendihaldur annab teile juba täpsemat tagasisidet.

Vaata lehte

Arvete müümiseks peab sinu klient ehk arve ostja olema:
 • soovitatavalt tegutsenud vähemalt 3 aastat;
 • vähemalt 500 000 € käibega ettevõte Eestis või välismaal;
 • ilma kehtivate maksehäireteta ja maksuvõlgadeta.
Vaata lehte

Kuidas see toimib?

Raha laekub tavaliselt ühe tööpäeva jooksul.

Vaata lehte

Rahastame kuni 100% arvest, sealt tuleb siiski maha arvestada tasud, mis on tavaliselt 1,5-3,1% arve kohta 30 päevase maksetähtajaga arve korral. Keskmiselt on 30 päevase arve rahastamise kulu 2,1% (loe pikemalt: Kui palju maksab arvete rahastamine Investlys?).

 • Võrreldes pankadega pakume 15-30% rohkem raha ühe arve kohta, sest pangafaktooringu puhul on avansimäär tavaliselt 70-85%.

Pärast oksjoni lõppu kanname raha sinu kontole.

Vaata lehte

Esialgse registreerumise järel küsime teie klientidelt, et nad kinnitaksid teie väljastatud arved. Me ei kontakteeru teie klientidega mitte kunagi ilma teie nõusolekuta.

Arveid on võimalik müüa ka teavituseta. See hõlmab endas arvete kinnitamiseks eraldi protseduuri.

Arvete teavituseta müügi võimalust võite arutada kliendihalduriga juba esimese kõne jooksul. Mida rohkem arveid olete müünud, seda rohkem investorid teid usaldavad ja seda väiksemaks muutub teie klientidega kontakteerumise vajadus.

Vaata lehte

Viivis rakendub juhul, kui sinu klient hilineb tasumisega üle puhverperioodi (3 päeva). Viivise kulu on täpselt sama suur, kui antud arve rahastamise ühe päeva kulu.


Investlyl on õigus nõue pöörata arve müüja ehk arve väljastanud ettevõtte vastu kui klient on arve tasumisega hilinenud 30 päeva.


Arve tasumise kohustus langeb seejärel nii arve ostjale (sinu kliendile) kui arve müüjale (sulle kui arve väljastanud ettevõttele). Proovime tagasipöörete korral leida kõigile osapooltele sobiva lahenduse (nt maksegraafikute kujul).

Vaata lehte

Pärast arve üleslaadimist läheb see oksjonile. Oksjoni käigus teevad investorid erineva suuruse ja intressimääraga pakkumisi, meie sorteerime nende hulgast välja teie jaoks kõige soodsamad pakkumised. Kogu protsess on automatiseeritud.

Sellest, kuidas oksjon ettevõttele soodsaima pakkumise tagab, saad lugeda siit.

Vaata lehte

Kui palju see maksab?

Liitumine ei maksa midagi. Liitumine ja hinnapakkumised on tasuta! Küsime tasu ainult müüdud arvete eest.

Vaata lehte

Meie platvorm annab sulle alati lõpliku hinnapakkumise, mis sisaldab kõiki kulusid

Finantstoodete ja -teenuste pakkujate teenustasud ei ole alati selged ja läbipaistvad. Ebaselge kulustruktuur toob endaga sageli kaasa ootamatuid kulusid. Tahame neist erineda ning seetõttu teeme alati hinnapakkumise, mis sisaldab kõiki kulusid. Investly kaudu arvet finantseerides on 30 päevase arve puhul kulu 1,5-3,1% arve suurusest.


Kulud jaotuvad investorite ja Investly vahel

Arve allahindlus sisaldab investorite tootlust ja Investly tehingutasu.


NÄIDE:

Oletame, et soovid müüa 10 000 euro suurust arve. Maksetähtpäev on 30 päeva pärast,  investorite nõutav tootlus on 1% kuus ning Investly tehingutasu on 1,2% arvelt.

 • Intressimäär (kuus) = 1%
 • Investly tehingutasu (1,2% arve kohta, minimaalselt 50 €) = 1% * 10 000 € = 100 €
 • Intressikulu ühes kuus (investorite tootlus) =(arve - Investly teenustasu) - [(arve - Investly teenustau) / (1+ kuine intressimäär)] = (10 000 € -100 €) - [(10 000 € - 100) / (€1+0,01)]9 900 € - (9 900 € / 1,01) = 98 €
 • Kulud kokku = tehingutasu + intressikulu = 100 + 98 = 198 €
 • Teie kontole laekub = arve - kulud kokku = 10 000 - 198  = 9802 €

Seega 30 päevase maksetähtajaga arve müümisel laekub sulle 9802 €.


Vaata tabelist ka teisi näiteid:Tegelikult võib arve tegelik kulukuse määr isegi madalamale langeda tänu meie innovaatilisele oksjonikeskkonnale, kus investorid konkureerivad üksteisega intressimäära alusel. Täpsemalt saad selle kohta lugeda siit.

Vaata lehte

Investly on keskkond, mis ühendab rahastust taotlevad ettevõtted investoritega. Arve rahastamine toimub oksjoni käigus, kus investorid teevad endale sobiliku suuruse ning intressimääraga pakkumisi. Investorid konkureerivad üksteisega intressimäära alusel. Meie valime pakkumiste seast välja kõige soodsama intressimääraga tehtud pakkumised, just seetõttu saame pakkuda soodsaima hinnaga rahastust.

Sellest, kuidas lõplik intressimäär kujuneb, saad pikemalt lugeda siit.

Vaata lehte

Andmete kaitse ja konfidentsiaalsus

Ligipääsu infole omavad ainult registreeritud investorid suletud keskkonnas. Me ei jaga investoritega konfidentsiaalset infot, neile kuvatakse ainult avalikult kättesaadavat teavet. Enne arve oksjonile lubamist teostame krediidi- ja taustakontrolli ning pettuseriski kontrolli.

Soovime, et meie investorid oleks informeeritud. Seetõttu jagame nendega krediidivõime hindamise käigus kogutud avaliku info kokkuvõtet. Investorid näevad ka infot sinu eelmiste portaalis müüdud arvete kohta. Arvete vaate juures kuvatakse müüja ja ostja nime, arve suurust ning kindlustust puudutavat infot. Arve dokumenti ei kuvata.

Krediidireiting ja makseraskuste tekkimise tõenäosus

Krediidireitingu ja maksejõuetuse tekkimise tõenäosuse skoori (PD ehk probability of default) saame Eesti usaldusväärseimalt krediidiagentuurilt, Creditinfo Eesti ASilt. Välismaiste ettevõtete puhul saame vastava info rahvusvahelistest krediidiandmebaasidest Experian ja DueDil. Krediidiinfo reiting hindab ettevõtte kui terviku senist tegevust. Reiting on koondhinne ettevõtte majandus- ja finantsolukorrale ning maksekommetele. Reitinguid väljendatakse tähekombinatsioonidena AAA-st (tugevaim) kuni B-ni (nõrgim).

Maksejõuetuse tekkimise tõenäosus (probability of default ehk PD%) ennustab maksehäire tekkimise võimalust aasta jooksul ehk kui suur on risk, et ettevõte jätab arved maksmata. Maksejõuetuse tekkimist tõenäosust väljendatakse protsentides.

Vaata lehte

Finantsinfot kasutatakse ettevõtte krediidivõimekuse hindamiseks. Meile esitatud pangakonto väljavõtet näevad vaid Investly krediidianalüütikud. Me ei jaga pangakonto väljavõtet kolmandate osapooltega.

Vaata lehte

Helista meile +372 602 7440
Individuaalne nõustamine
Küsi pakkumist
or
Esitan taotluse
Liitumine on tasuta ning võtab kõigest mõne minuti