<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1698808183738703&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Abi - Investly investorid

Esimesed sammud

Investly klient on väike või keskmine ettevõte (VKE), kelle kliendid on suuremad ettevõtted, kes nõuavad pikki maksetähtaegasid. Pakume VKEdele arvete rahastamise teenust: see tähendab, et investorid ostavad arve ära väikese allahindlusega ning kauba tarninud ettevõte saab raha kohe kätte. Maksetähtpäeval tasub kauba tellinud ettevõte arve täies mahus Investly kontole. Allahindlus katab investorite tootluse ja Investly teenustasu. Tänu arve müümisele saab VKE raha kohe kätte ning saab seda uute klientide teenindamiseks kasutada.

Investeerimisega saad alustada niipea, kui oled oma konto valmis seadnud (üles laadinud dokumendid, kinnitanud pangakonto ning teinud esimese ülekande).

1. Arvetesse investeerimine

Arved müüakse oksjoni käigus, kus investorid konkureerivad intressimäära alusel. Pakkumised sorteeritakse alates madalaimast pakkumisest, minimaalne määr on 8% aastas. Pikemalt loe siit.

2. Mis asi on APR?

APR ehk annual percentage rate on arve aastane intressimäär. Oksjonil kuvatakse intressimäära aastasel baasil olenemata investeeringu kestusest. Pikemalt loe siit.

3. Kas investeerimist on võimalik ka automeerida?

Investeerimise automeerimiseks on võimalik kasutada automaatpakkujat. Pikemalt loe siit.

4. Mida tähendab krediidireiting ja PD%?

Mõlemad on hinnangud ettevõtte krediidivõimekusele. Pikemalt loe siit.

5. Mis juhtub arve tasuja makseraskuste korral?

Arve tasuja makseraskuste korral nõuame tasumist arve müünud ettevõttelt. Pikemalt loe siit.

Ettevõtte registreerimiseks palume üles laadida ettevõtte põhikirja ning kõigi vähemalt 25% suurust osalust omavate osanike/aktsionäride isikut tõendava dokumendi koopia koos aadressitõendiga.

Investeerimiseks palume teha esimene sissemakse ettevõtte pangakontolt. Edasiseid sissekandeid võib teostada ka Transferwise'i või Currencyfairi kaudu.

Minimaalne investeeringu summa ühe arve kohta on 10 eurot/naela.

Portaalis kuvatakse intressimäärasid aastasel baasil olenemata arve kestusest. 30 päevase kestusega arve, mille aastane intressimäär on 15%, toodab 30 päeva kohta 15*30/365=1,23%. Kui arve oleks 365 päevase kestusega, siis oleks tootlus 15%

Miks kuvada intressimäära aastasel baasil? Aastane määr võimaldab lihtsalt ja kiirelt võrrelda omavahel arveid alternatiivsete investeeringutega. Enamik intressimäärasid on aastasel baasil, olenemata investeeringu pikkusest (võlakirjad, alternatiivsed ühisrahastusinvesteeringud jne).

Investly kasutab oksjonimudelit, kus investorid konkureerivad omavahel intressimäära alusel. Lõplik intressimäär kujuneb oksjoni käigus.

 • Krediidianalüüsi tulemusel paneb Investly paika alustava intressimäära.
 • Oksjoni käigus teevad investorid arvele pakkumisi, mis sorteeritakse intressimäära alusel alates madalaimast. Sama määraga tehtud pakkumised sorteeritakse kronoloogiliselt (varem tehtud pakkumised eespool).
 • Lõpliku intressi määrab järjekorras see pakkumine, mis täitis rahastamiseesmärgi (vaata joonist).
 • Minimaalne intressimäära on 8% (aastasel baasil).

Näide: rahastamiseesmärk on 10489 naela. Esimesena loetakse madalaima intressimääraga tehtud pakkumisi. Esimesed 16 pakkumist täidavad rahastamiseemärgi (vt "täidetud" veergu). Oksjoni lõpliku intressimäära määrab viimane pakkumine, mis täitis rahastamiseesmärgi. Antud juhul kujunes intressimääraks 15% aastasel baasil. Viimane pakkumine ei konkureerinud.

Investorid saavad oksjonile teha pakkumisi kuni oksjoni sulgumiseni (vt oksjoni all olevat allesjäänud aja kella). Kui oksjon on 100% täidetud, siis saad teha uue, madalama intressimääraga pakkumise.

Investeerimine

Arved pannakse müügile niipea, kui oleme arve tasuja käest kinnituse saanud (arve ostja kinnitab, et on kauba/teenuse kätte saanud). Meil ei ole ettemääratud kellaaegasid arvete müügilepanekuks. Enamik arveid müüakse automaatpakkuja abil mõne sekundi jooksul pärast ülespanekut.

Juhul, kui rahastuseesmärki ei täideta automaatpakkuja abil, siis saadetakse investoritele kiri, mis teavitab neid investeerimisvõimalusest.

Investly kontrollib arvet müüva ettevõtte krediidivõimekust, selle juhatuse ning osanike tausta ja seoseid teiste ettevõtetega. Analüüsime ka arvet müüva ettevõtte viimase kuue kuu pangakonto väljavõtet. Kontoväljavõtted annavad ettevõttes parema ülevaate kui kord aastas esitatavad aastaaruanded, mis sisaldavad võrdlemisi vähe infot. Pangaväljavõtteid ja muud tundlikku infot ei jagata investorite ega teiste kolmandate osapooltega.

Arvet tasuv ettevõte peab olema vähemalt kolm aastat tegutsenud ning aastakäibega alates poolest miljonist eurost (5 aastat ja 1 miljon naela käivet Ühendkuningriigi arvete puhul).

Arve tasujalt küsime ka kinnituse, et nad on kauba/teenuse kätte saanud ning selle kvaliteediga rahul. Tasuja kinnitab, et teostab maksetähtpäeval ülekande Investly kontole. Kinnituse eesmärk on likvideerida fiktiivsete arvete esitamise risk. Reeglina saadetakse kinnitus digiallkirjaga, vahel tavalise e-kirjaga või telefonikõnega. Kinnitamise viisi kohta leiad info klikkides arve numbrile. Enne kinnituse saamist Investly arve müüjale raha edasi ei kanna.

Juhul kui arve tagasimakse hilineb enam kui kolm päeva, tekib arve müüjal kohustus tasuda tekkinud viivised. Viivised kantakse investorite kontole alles pärast seda, kui arve tasuja on need Investlyle üle kandnud. Investly ei tasu viiviseid oma taskust. Kui tagasimakse hilineb kuni kolm päeva, siis viiviseid ei arvestata. Viivisemäär on võrdne oksjoni käigus kujunenud intressimääraga.

Tagasimakse hilinemise korral uurib Investly meeskond arve hilinemise põhjust ja oodatavat maksetähtpäeva. Juhul kui makse ei laeku 30 päeva jooksul alates maksetähtpäevast, pööratakse arve müüja vastu tagasi. See tähendab, et arve müüjal tekib kohustus arve koos kogunenud intresside ja viivistasudega tagasi osta. Loe siit mis juhtub arve tasuja makseraskuste korral.

Kui arve tasutakse enne maksetähtpäeva, siis jäävad lisaintressid investoritele (tagasiarveldust arve müüjale ei tehta).

Pärast arve müümist investoritele tehakse arve müüjale väljamakse. See raha kulub uute projektide alustamisele, rendile, maksudele ja arvete tasumisele. Maksetähtpäeval kannab ostja (arve müüjalt kauba või teenuse ostnud ettevõte) raha Investly kontole. Enamik arveid laekub õigeaegselt. Mõned arved makstakse ka enne maksetähtpäeva ning osad hilinevad.

Esimese kolme päeva jooksul alates maksetähtpäeva möödumisest viivistasu ei küsita. Niivõrd lühikest hilinemist võib sageli põhjustada maksetähtpäev, mis langeb nädalavahetusele või riigipühale, hilinemist võib põhjustada ka makse liikumine teisest pangast. Enam kui kolm päeva hilineva makse korral tuleb viivistasu maksta ka esimese kolme päeva eest. Ettevõtete omavahelises arvelduses on tavapärane, et mõnenädalase hilinemise korral viiviseid ei nõuta. Meie lahendus on kompromiss tavapärase ärikultuuri ja investorite ootuste osas. Siiski ei pea me pidevat hilinemist heaks tavaks ning võtame sellisel korral ette vajalikud abinõud.

Miks maksed hilinevad?

Makse hilinemise taga võib olla mitmeid põhjuseid. Näeme enne arve rahastamist palju vaeva, et luua tingimused, mis tagaksid arve laekumise õigel ajal ning täies mahus. Me ei saa küll garanteerida arve laekumist konkreetsel päeval, kuid hilinemistega tegelemiseks on meil konkreetne tegevuskava, mida täiustame igal võimalusel. Täpsema info tegevuskava kohta avaldame järgmise nädala artiklis. Riikide lõikes on maksekultuur veidi erinev, see tuleneb äritavadest, ostja suurusest ning tehnoloogia levikust. Need on välistegurid, mida Investly ei saa mõjutada. Sellele vaatamata tahame investoritele anda ülevaate maksete venimise põhjustest, sest nii saavad investorid paremini aru nii arvete rahastamisest kui ka eri riikide ärikultuurist laiemalt.

Harilikud põhjused arve hilinemisel:

 • Ostja ostab raamatupidamist sisse. Järjest enam ettevõtteid ostab raamatupidamist teenusena selmet hoida raamatupidajat enda palgal. See tuleneb soovist kärpida kulusid ning keskenduda põhitegevusele. Paraku võib see kaasa tuua hilinemisi, sest õige inimesega ühenduse saamine võib venida.
 • Ostja teostab makseid kord nädalas või kord kahe nädala tagant, olenemata maksetähtpäevast. Selline praktika on eelkõige levinud tuhandete töötajatega ettevõtetes. Mida suurem ja rahvusvahelisem ettevõte, seda rangemad on ka reeglid. Juhul, kui mõni ostja jääb pidevalt arve tasumisega hiljaks, siis pikendame tulevaste arvete maksetähtaega, et investorid näeksid tõeset rahastamisperioodi.
 • Ostja esindaja kinnitab arve, kuid ei informeeri raamatupidamist kõigist detailidest. Kuna raamatupidajad on reeglina üsna konservatiivsed, siis kahtluste korral nad pigem viivitavad makse teostamisega kuni kõik maksetingimusi puudutavad detailid on üle kinnitatud. Vahel juhtub ka seda, et makse teostamise eest vastutav isik viibib puhkusel või on haigestunud.
 • Ostja jääb alati hiljaks, sest see on osa nende äriplaanist. Mõned suured ettevõtted venitavad kõigi arvete tasumisega, et saada niimoodi tasuta käibekapitali (tarnijate arvelt). Tarnijad tolereerivad sellist ebaeetilist käitumist, sest vastasel korral ähvardab neid kliendi kaotamine. Juhul, kui mõni ostja jääb pidevalt arve tasumisega hiljaks, siis pikendame tulevaste arvete maksetähtaega, et investorid näeksid tõeset rahastamisperioodi.
 • Ostja ootab oma kliendilt makset. Suurte projektide puhul teostab tellija sageli makse alles siis, kui terve etapp on valmis ning tellijale üle antud (üks projekt jaotatakse mitmeks etapiks ning maksed laekuvad etappide valmimisel). Suure projekti puhul sõltub valmimise ning tööde üleandmise kuupäev kõigist alltöövõtjatest ning nii võibki juhtuda, et projekti eest raha tasumine venib kolmanda osapoole, aga mitte arve müüja, tõttu.
 • Ostja unustab tasuda. Mõnikord inimesed lihtsalt unustavad makse õigel ajal teostada.
 • Ostja teostas makse arve müüja kontole. Kuigi sellist muret esineb üha vähem, siis tuleb aeg-ajalt seda ikkagi ette, peamiselt siiski uute klientide puhul. Enamasti on probleemi allikas raamatupidaja, kes lihtsalt unustas makse saaja makserekvisiite uuendada. Investlys rahastatud arvete peal on alati Investly makserekvisiidid, kuid vahel tuleb valele kontole tasumist siiski ette. Sama juhtub ka arvetega, mida Investly ei ole rahastanud, need laekumised kanname alusdokumendi põhjal õigele saajale edasi.

Enamik kirjeldatud juhtumitest lahenevad mõistliku aja jooksul. Erinevused ärikultuuris mängivad kindlasti rolli ning seetõttu on näha ka erinevusi arvete laekumises Eestis ja Suurbritannias. Me jälgime makseharjumusi ning täiustame vajaduse korral sissenõudmise protsessi.

Juhul, kui kauba või teenuse tellinud ettevõttel tekib raskusi arve tasumisega, võime arve müüja vastu tagasi pöörata. See tähendab, et arve müünud ettevõte ostab arve täies mahus tagasi, tasudes nii põhiosa, intressid kui ka kogunenud viivised. Ajutise makseraskuse tekkimise korral püüame leida sobiva lahenduse võla ajatamise näol. Sel juhul kompenseeritakse arve hilisem tasumine viivistasudega (viivisemääraks on oksjoni lõpus väljakujunenud intressimäär). Sel juhul pikeneb küll põhiosa laekumine, kuid tegelik tulusus vastab oodatavale tulususele.

maksetähtpäev (MT) + 30 päeva: tagasiostukohustuse rakendamine
MT + 30-60 päeva - käenduse rakendamise teada
MT + 60-90 päeva - hagihoiatus
MT + 90 - 120+ päeva - lepingu ülesütlemine

Meeldetuletused

Investly saadab õigeks ajaks tasumata arve kohta meeldetuletusi nii arve müüjale kui ka tasujale. Vajaduse korral helistame neile. Paljudel juhtudel piisab arve tasumiseks meeldetuletusest.


Tagasiostukohustus

Pärast 30 päeva möödumist maksetähtpäevast on Investlyl õigus nõuda arve müüjalt arve tagasiostmist. Kui arve müüja ja/või tasuja on koostööaltid, siis on Investly nõus kaaluma ka alternatiive nagu näiteks maksegraafiku sõlmimine. Olukorras, kus osapooled ei ole koostööaltid ning progressi ei ole, pöörab Investly nõude ostja vastu.


Maksehäire avaldamine

Eestis on enam kui 45 päeva hilinenud makse kohta võimalik avaldada maksehäire (teade). See on kõigile avalikult nähtav. Arve tasuja kohta saame maksehäire avaldada 45 päeva pärast maksetähtpäeva möödumist, arve müüja kohta 45 päeva pärast tagasiostukohustuse maksetähtpäeva möödumist. Avalikult nähtav maksehäire on häbiplekk, mis annab ettevõtte partneritele signaali, et ettevõte on finantsraskustes. Mitme hilinenud arve puhul on maksehäire avaldamise kartus pannud võlglase kiirelt tegutsema.


Kohtuväline kokkulepe

Kohtumenetlus käigus palub kohtunik osapooltel tõenäoliselt kokku leppida mõlemale osapoolele sobivas lahenduses. Üks selline lahendus on notariaalselt kinnitatud maksegraafik. Võimaluse korral üritame sellise kokkuleppeni jõuda kohtusse minemata, oleme seda varem ka teinud. Juhul, kui võlgnik ei täida kohustusi (hilineb maksega), siis on Investlyl õigus pöörduda kohtutäituri poole nõude sundtäitmise algatamiseks.


Kohtumenetlus

Kui Investlyl ei õnnestu osapooltega kokkuleppeni jõuda, siis on Investlyl õigus pöörduda kohtu poole. Kohtumenetlus on kõige ajamahukam ning kulukam viis võlgade sissenõudmiseks. Seetõttu üritab Investly koostöös teiste osapooltega leida lahenduse, mis tagaks investorite raha tagastamise võimalikult kiirelt ning võimalikult väikeste kulutustega. Ka isiklike käenduste rakendamiseks tuleb pöörduda kohtu poole. Kohtusse jõudnud kaasuste puhul ei ole võimalik lahenduseni jõudmise kuupäeva prognoosida, sest kohtumenetluse osapooltel on õigus otsus apelleerida.


Inkasso

Ühendkuningriigis on sissenõudmise protsess mõnevõrra erinev, sest kohtumenetluse toiminguid teostab inkasso. Hilinenud arved, mille sissenõudmisele kulub üle 60 päeva ning mille puhul koostöö osapooltega ei suju, antakse üle inkasso kätte.

Investly kontrollib arvet müüva ettevõtte krediidivõimekust, selle juhatuse ning osanike tausta ja seoseid teiste ettevõtetega. Analüüsime ka arvet müüva ettevõtte viimase kuue kuu pangakonto väljavõtet. Arvet tasuv ettevõte peab olema vähemalt kolm aastat tegutsenud ning aastakäibega alates poolest miljonist eurost. Krediidivõimekust väljendav info on investoritele näha arve oksjoni lehel. Me ei jaga investoritega ärisaladusi ega muud mitteavalikku tundliku sisuga informatsiooni.

Müüja ja arve tasuja

Saadame oksjoni müügilemineku järel investoritele e-kirja, mis sisaldab nii arve müüja kui ka arve tasuja lühikirjeldust. Tulevikus hakkame seda infot kuvama veebisaidil.

Krediidireitingu ja maksejõuetuse tekkimise tõenäosuse skoori saame Eesti usaldusväärseimalt krediidiagentuurilt, Creditinfo Estonia ASilt (endine Krediidiinfo AS). Reiting hindab ettevõtte kui terviku senist tegevust. Reiting on koondhinne ettevõtte majandus- ja finantsolukorrale ning maksekommetele. Reitinguid väljendatakse tähekombinatsioonidena, mille vasted on järgmised:

 • AAA – suurepärane;
 • AA – väga hea;
 • A – hea;
 • BBB – rahuldav;
 • BB – kasin;
 • B – nõrk;
 • C – mitteharuldav (Investly ei aktsepteeri sellise reitinguga ettevõttele esitatud arveid).

Maksejõuetuse tekkimise tõenäosus (PD ehk probability of default) ennustab maksehäire tekkimise võimalust aasta jooksul ehk kui suur on risk, et ettevõte jätab arved maksmata. Maksejõuetuse tekkimist tõenäosust väljendatakse protsentides:

 • alla 5% näitab, et risk on madal;
 • 5-12% näitab, et risk on mõõdukas;
 • üle 12% näitab, et risk on kõrge.

Allikas: Creditinfo Estonia AS

Paljud investorid ei soovi investeerimisega aktiivselt tegeleda vaid eelistavad automeeritud lahendust. Just selliste investorite jaoks loodi automaatpakkuja (BETA): see teeb pakkumised investori eest tema valitud tingimustel. Pakkuja aktiveerimiseks tuleb sisestada pakkumuse summa ja minimaalne intressimäär, mida investor on nõus aktsepteerima. Seejärel tuleb pakkuja sisse lülitada.

 • Pakkumus tehakse täpselt investori valitud tingimustel niipea kui arve müügile tuleb. Kui investor sisestas pakkumuse intressimääraks näiteks 13%, kuid arve tuleb müügile 15% intressimääraga, siis teostab automaatpakkuja pakkumise intressiga 13%.
 • Enne pakkumise tegemist kontrollitakse, kas investori kontol on piisavalt raha. Kui kontol on vaba raha vähem, kui investori valitud pakkumuse suurus, siis tehakse pakkumus kontol oleva vaba raha ulatuses. Näiteks kui pakkumuse suuruseks oli valitud 200 eurot, kuid kontol on ainult 150 eurot, siis tehakse pakkumus 150 euro eest.
 • Pakkujat ei ole võimalik kasutada juba avatud oksjonitel osalemiseks.
 • Pakkuja teeb pakkumuse mõlemas valuutas (juhul, kui oled allkirjastanud vastava valuutaga investeerimise lepingud).
 • Pakkujat võid iga hetk sisse/välja lülitada nihutades vastavat nuppu üleval.
 • Pakkumus tehakse täpselt sinu valitud tingimustel. Automaatpakkuja Beta versioon ei suuda alustada pakkumist kõrgemalt tasemelt ja seda vastavalt teiste investorite pakkumustele langetada. Lõpliku versiooni funktsionaalsus saab täiendatud (mitte enne 2016. aasta neljandat kvartalit).

Paindlik kombineerimine

Automaatpakkujat võib kasutada ka kombinatsioonis käsitsi investeerimisega. Näiteks võib sätestada pakkuja teostama pakkumise suuruses 50 eurot igale arvele. Seejärel võib investor vastavalt arve parameetritele (ostja reiting, müüja reiting, intressimäär jne) otsustada, kas soovib enda pakkumust suurendada. Selline paindlik lahendus võimaldab paigutada veidi rohkem raha atraktiivsematesse arvetesse.

Lülitasin automaatpakkuja sisse, kuid pakkumist ei tehtud

Kui pakkumiste kogusumma ületab konkreetse arve rahastamiseesmärki, siis pääsevad sisse vaid osad pakkumised. Need investorid, kelle pakkumine välja jäi, on järgmise arve oksjonil eelisjärjekorras. Pärast edukat oksjonit liiguvad investorid taas nimekirja lõppu. See tähendab, et kõigil automaatpakkujat kasutavatel investoritel on võrdne võimalus.

Investly ei nõua investoritelt tasu.

Investly kasutamise eest maksavad vaid arvete müüjad. Teenustasu laekub Investlyle alles siis, kui arve tasutakse. See tähendab, et Investly saab raha kätte investoritega samal ajal.

Kuna arved on väga lühiajalised varad - nende keskmine kestus on vaid 30 päeva, siis ei ole Investly loonud järelturgu arvete müümiseks.

Konto seaded

Investly pakub investoritele võimalust investeerida nii Eesti kui ka Ühendkuningriigi arvetesse. Kuna Investly ei paku valuutavahetusteenust, tuleb raha kontole kanda õiges valuutas. 

EURO

Sissemaksed eurodes

 • SEPA: tasuta
 • rahvusvaheline makse: 5 EUR

Väljamaksed eurodes

 • SEPA: tasuta
 • mitte-SEPA: 5 EUR + sinu panga poolt kohalduv tasu
 • teistes valuutades teostatakse väljamaksed Transferwise'i kaudu**

Naelsterling

Sissemaksed naelades

 • rahvusvaheline makse* - tasuta
 • CHAPS payments* - No charges
 • Välistšekid* - £10 per cheque

Väljamaksed naelades

 • Faster payments - tasuta
 • teistes valuutades teostatakse väljamaksed Transferwise'i kaudu**

 

*Vastuvõttev või makset vahendav pank võib kehtestada lisatasusid. Santanderil puudub kontroll nende tasude üle. Valuutavahetustasud põhinevad turuhindadel.

**Transferwise'i kasutamisel kehtib Transferwise'i kodulehel olev hinnakiri. Investly ei lisa seal kajastatud hinnale ühtegi lisakulu.

Iga investor saab valida endale kasutajanime. Kasutajanime kuvatakse oksjonil pakkumiste juures. Kasutajanime muutmiseks mine oma profiili lehele, vajuta "muuda" nuppu ning vali uus kasutajanimi. Jättes kasutajanime lahtri tühjaks, kuvatakse sinu pärisnime. Pärast muudatusi vajuta "salvesta" nupule.

Eestis laekub raha ühe, euroalas kuni kahe tööpäeva jooksul. Rahvusvaheliste maksetega võib aega minna kuni viis tööpäeva.

Eestis on meie kodupank LHV, Suurbritannias Barclays.

Selleks, et vahetada oma pangakonto numbrit, palun tehke kontrollmakse oma uuelt pangakontolt selgitusega "User ID, kontrollmakse". User ID on leitav klikates meie portaali menüüribal rohelist nuppu "Sissemakse". Teie User ID on toodud makse selgituses kaheksakohalise numbrina. Pangakonto muudetakse Investly portaalis ära siis, kui kontrollmakse on kohale jõudnud.

Investlyst raha väljavõtmine on lihtne, sest me ei kohalda etteteatamisaega. Niipea, kui sinu kontol on vaba raha, saad selle välja võtta. Kuna arvete keskmine kestus on vaid 30 päeva, siis on portfelli likvideerimine väga kiire. Ülekande laekumine sinu pangakontole võtab aega üks kuni kaks tööpäeva (tehes EUR väljakande Eesti kontole ja GBP väljakande Ühendkuningriigi kontole). Riikidevahelised ülekanded võivad aega võtta kuni kolm tööpäeva.

Kuigi Investly ei deklareeri makse investorite eest, tahame veenduda sellest, et kõik investorid teaksid, kust tuludeklaratsiooni jaoks vajalikku infot leida. Investoritel on võimalik aasta jooksul teenitud tulu kohta saada ülevaade konto väljavõtte lehelt järgides neid samme:

 1. Vali alguse ja lõpu kuupäev.
 2. Vali tehingutüüpidest intressid ja viivised (Eesti eraisikute eest on kutsumise boonuse pealt tulumaks juba tasutud, seda uuesti deklareerima ei pea).
 3. Vajuta ‘filtreeri’ nupule (alloleval pildil varjab seda tehingutüüpide nimekiri) ning sisesta maksudeklaratsiooni kokkuvõtte tabelist saadud andmed.
 4. Kui sul on lubatud teha mahakandmisi (kehtib Eestis vaid ja ainult juriidiliste isikute kohta), siis sisesta kahjumi reale mahakandmiste summa. Selle leidmiseks mine ülevaate lehele, tõmba alla investeeringute tabel ning leia N veerust mahakandmiste summa.

Eurodes müüdavaid arveid vahendab Investly Holding OÜ, Eesti registrikood 12710066.

Naelades müüdavaid arveid vahendab Investly Ltd, Suurbritannia registrikood 08966482.

 

Kust leida tuludeklaratsiooni jaoks vajalikud andmed?

Info Investly kohta

Investly on Eesti kõige likviidsem ühisrahastusportaal. Likviidsus tähendab seda, et investeeringu muutmine sularahaks on kiire (mida kõrgem likviidsus, seda kiirem). Investly puhul on investeeringu keskmine pikkus 30 päeva. Paljudes teistes portaalides on kestus nii pikk, et seda tuleb mõõta aastates. Seetõttu sobib Investly suurepäraselt sinu ühisrahastusportfelli likviidsuse parandamiseks.

Väikeettevõttele laenu andes panustab investor sellele, et väikeettevõte suudab võetud laenu tagasi maksta. Arvesse investeerides panustab investor sellele, et keskmine või suur ettevõte, kes arvel nimetatud kauba tellis, suudab arve tasuda. Mida kauem tegutsenud ning mida suurema käibega ettevõte, seda väiksem on risk, et arve jääb tasumata. Lisaks sellele on Investlyl õigus kohustada arve müüjat arveid tagasi ostma juhul, kui arve tasuja satub makseraskustesse.

Arvete müük ei ole Eestis ega Ühendkuningriigis reguleeritud tegevus. AML/KYC nõuete täitmiseks oleme registeerunud Ühendkuningriigi Financial Conduct Authority juures.

Investly järgib Finance Estonia ja Deloitte Eesti ühisrahastuse head tava.

Meil on nii Eestis kui ka Ühendkuningriigis sõlmitud kokkulepped võlahalduritega juhuks, kui Investly peaks tegevuse lõpetama.

Muu

Kui sa ei leidnud siit vastust, siis palun võta ühendust meie klienditoega aadressil support@investly.co