<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1698808183738703&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Krediidirisk


Millise info põhjal tehakse krediidiotsus?

Investly kontrollib arvet müüva ettevõtte krediidivõimekust, selle juhatuse ning osanike tausta ja seoseid teiste ettevõtetega. Analüüsime ka arvet müüva ettevõtte viimase kuue kuu pangakonto väljavõtet. Kontoväljavõtted annavad ettevõttes parema ülevaate kui kord aastas esitatavad aastaaruanded, mis sisaldavad võrdlemisi vähe infot. Pangaväljavõtteid ja muud tundlikku infot ei jagata investorite ega teiste kolmandate osapooltega.

Arvet tasuv ettevõte peab olema vähemalt kolm aastat tegutsenud ning aastakäibega alates poolest miljonist eurost (5 aastat ja 1 miljon naela käivet Ühendkuningriigi arvete puhul).


Arvete kinnitamine

Arve tasujalt küsime ka kinnituse, et nad on kauba/teenuse kätte saanud ning selle kvaliteediga rahul. Tasuja kinnitab, et teostab maksetähtpäeval ülekande Investly kontole. Kinnituse eesmärk on likvideerida fiktiivsete arvete esitamise risk. Reeglina saadetakse kinnitus digiallkirjaga, vahel tavalise e-kirjaga või telefonikõnega. Kinnitamise viisi kohta leiad info klikkides arve numbrile. Enne kinnituse saamist Investly arve müüjale raha edasi ei kanna.


Millist infot näevad investorid?

Investly kontrollib arvet müüva ettevõtte krediidivõimekust, selle juhatuse ning osanike tausta ja seoseid teiste ettevõtetega. Analüüsime ka arvet müüva ettevõtte viimase kuue kuu pangakonto väljavõtet. Arvet tasuv ettevõte peab olema vähemalt kolm aastat tegutsenud ning aastakäibega alates poolest miljonist eurost. Krediidivõimekust väljendav info on investoritele näha arve oksjoni lehel. Me ei jaga investoritega ärisaladusi ega muud mitteavalikku tundliku sisuga informatsiooni.


Müüja ja arve tasuja

Nii arvet müüva kui ka arvet tasuva ettevõtte kirjeldused on olemas arve oksjoni lehel. Krediidireitingu ja maksejõuetuse tekkimise tõenäosuse skoori saame Eesti usaldusväärseimalt krediidiagentuurilt, Creditinfo Estonia ASilt (endine AS Krediidiinfo). Krediidiinfo reiting hindab ettevõtte kui terviku senist tegevust. Reiting on koondhinne ettevõtte majandus- ja finantsolukorrale ning maksekommetele. Reitinguid väljendatakse tähekombinatsioonidena, mille vasted on järgmised:

 • AAA – suurepärane;
 • AA – väga hea;
 • A – hea;
 • BBB – rahuldav;
 • BB – kasin;
 • B – nõrk;
 • C – mitteharuldav (Investly ei aktsepteeri sellise reitinguga ettevõtteid).
 •  


  Maksejõuetuse tekkimise tõenäosus (PD ehk probability of default) ennustab maksehäire tekkimise võimalust aasta jooksul ehk kui suur on risk, et ettevõte jätab arved maksmata. Maksejõuetuse tekkimist tõenäosust väljendatakse protsentides:

 • alla 5% näitab, et risk on madal;
 • 5-12% näitab, et risk on mõõdukas;
 • üle 12% näitab, et risk on kõrge.

 • Allikas: Creditinfo Estonia AS


  Mis juhtub arve tasuja makseraskuste korral?

  Juhul, kui kauba või teenuse tellinud ettevõttel tekib raskusi arve tasumisega ja makse hilineb enam kui 30 päeva, pöörame arve müüja vastu tagasi. See tähendab, et arve müünud ettevõte ostab arve täies mahus tagasi, tasudes nii põhiosa, intressid kui ka kogunenud viivised. Ajutise makseraskuse tekkimise korral püüame leida sobiva lahenduse võla ajatamise näol. Sel juhul kompenseeritakse arve hilisem tasumine viivistasudega (viivisemääraks on oksjoni lõpus väljakujunenud intressimäär). Sel juhul pikeneb küll põhiosa laekumine, kuid tegelik tulusus vastab oodatavale tulususele.

  Investeerimisega kaasneb risk ja on olemas võimalus investeeritud raha kaotada.