<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1698808183738703&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ettevõtjad on hakanud faktooringuga rohkem aega võitma!

Kui Investly algusaegadel jäid faktooritud arvete maksetähtajad keskmiselt mõnekümne päeva või kuu aja kanti, siis viimastel aastatel on need oluliselt kasvanud. See tähendab, et ettevõtjad kasutavad nutikalt ära faktooringut, et pakkuda pikemaid maksetähtaegu ja saada rohkem kliente. 

Maksetähtajad on viimase kolme aasta jooksul kasvanud peamiselt ehituses ning tootmises. Näiteks, eelmisel aastal oli Investlys faktooritud ehitusarvete keskmine maksetähtaeg 33 päeva, ent 2022.a oli see 27 päeva ning aasta varem 26 päeva. Kui tootmises oli möödunud aastal keskmine maksetähtaeg 43 päeva, siis 2022.a oli see 40 päeva ja 2021.a 37 päeva. Seega nii ehituses kui tootmises on Investlys faktooritud arvete maksetähtajad muutunud nädala võrra pikemaks. Teenindus- ja kaubandussektoris on viimase kolme aasta jooksul püsinud keskmine maksetähtaeg 62-64 päeva kandis. Pikimad on maksetähtajad põllumajandussektoris - küündides keskmiselt viie kuuni. 

Ostjatele/tellijatele pikemate maksetähtaegade andmine aitab parandada müüki ja meelitada ligi rohkem uusi kliente. Samal ajal avaldab see survet ettevõtte likviidsusele. Kui käibevahenditega on kitsas, tuleb ettevõtjal hakata enda tarnijatelt pikemaid tähtaegu küsima, mis võib viia kõrgemate hindadeni või koguni selleni, et mõnest projektist tuleb lihtsalt ära öelda. Seda rahavaakumit aitab lahendada faktooring - saad oma müügiarvete eest kohe raha kätte ega pea ootama või tarnijatega läbi rääkima ning uued projektid on võimalik kohe töösse võtta. 

Kui sa ei soovi ise oodata enda ostjate taga ja ei soovi, et sinu tarnijad peaksid ootama sinu taga, siis võta julgesti ühendust Investly meeskonnaga ning teeme üheskoos su elu lihtsamaks.