<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1698808183738703&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Investly viimase pooleteise aasta tulemused

Investly viimase pooleteise aasta tulemused (1)

Eesti Panga faktooringukäibe statistika kohaselt on kolme aasta jooksul Eestis faktooringukäive jooksvalt kasvanud. Investly viimase aja mahtude kasv ning välja antud raha hulk on rekordkõrgusel, mis on samuti Eesti Panga trendiga kooskõlas.

Võrreldes kolme aasta taguse ajaga oli Eesti Panga andmetel tänavu esimese poolaasta faktooringukäive 54% suurem. Suurimad kasvud toimuvad enamjaolt II-IV kvartalis ning keskmiselt on Eestis viimasel kolmel aastal olnud II poolaasta faktooringukäive 14,8% suurem kui I poolaastal.

Screenshot 2019-07-24 at 17.21.11

Kogemus maksab

Kasvava faktooringukäibe juures on oluline säilitada ettevaatlikkus – teenitakse siiski rahastatud arve maksmise, mitte raha väljaandmise pealt. Siinkohal on hea vaadata Investly pooleteise aasta tulemusi. 2018. aastal faktooriti Eestis Investly kaudu 4113 arvet. Nendest on tänaseks maksehäirega 11 arvet (investeeritud summa vähemalt osaliselt tagasi maksmata). See on 0.26% Investly kaudu 2018. a rahastatud arvetest ja vaid 0,045% investeeringute rahalisest mahust. Olgu selgituseks lisatud, et nende arvete puhul on käimas ka kohtumenetlus ning numbrid võivad veelgi paraneda.

Jooksev aasta on samuti läinud käima hea hooga. Investly platvormi kaudu tänavu Eestis rahastatud arvetest pole ühtegi, mille põhiosa tasumine oleks viivituses üle 120 päeva või viibiks hetkel rohkem kui 35 päeva. Samas, arvete tasumisega hilinemine pole kuigi üllatuslik. Näiteks eelmisel aastal tasuti platvormil 60,2% rahasummadest tähtaegselt või enne tähtaega ja 38,42% rahasummadest 35 päeva jooksul arve maksetähtajast. Kusjuures, platvormil Eestis rahastatud arvete pealt teenitud viivised ja leppetrahvid (maksetähtaja ületamise eest) moodustasid 5,12% möödunud aastal investorite Eestis teenitud tulust.

Investly kasvab

Investly platvormi faktooringukäive tegi tänavu teises kvartalis hea kasvu – 28% suurem faktooringukäive võrreldes aasta esimese kolme kuuga. Järgmiseks kuueks kuuks eeldame sarnase kasvu jätkumist, sest nagu näha Eesti Panga statistikast, on just teisel poolaastal suurim kasv. Kasvu jätkumist julgeme eeldada ka seetõttu, et aprillis-juunis lisandus platvormile rohkesti uusi arve müüjaid. Teises kvartalis oli kaks korda rohkem uusi müüjaid, kes rahastasid Investlys esmakordselt arve, kui esimeses kvartalis.

Meil on hea meel, et ka investorid on kasvuga kaasa tulnud. Alates aprillist on investorite poolt platvormile paigutatud raha sedavõrd suures pidevas ringluses, et investorid on tänaseks suurendanud platvormil Eesti tehinguteks hoitava ja arvetesse investeeritava raha koguhulka ligi 430 000 euro võrra.

Omalt poolt suhtume sellesse kasvu väga kalkuleeritult ja teadlikult. Tahame jätkata madala maksehäire tasemega, et võimaldada investoritele üheaegselt hea tootlus ning võimalus suurendada oma investeeringuid arvetesse.

Selleks täiendasime 2018.a oma protsesse ning kus vajalik ja võimalik oleme hakanud senisest enam küsima arve müüjatelt või ostjatelt hüpoteeke ja muid tagatisi (näiteks garantiikirjad kolmandatelt isikutelt või kommertspant).

Ka hetkel on Investly platvormil käimas oksjonid, kus rahastamisele kuuluvad arved on tagatud hüpoteegiga või kommertspandiga. Näiteks on ühe müüja poolt oksjonil 96 590 euro suurune arve (intressiga 15% aastas), mille tagatiseks on seatud esimese järjekoha ühishüpoteek kuuele kinnisasjale ning teise müüja poolt mitmeid 5000 – 10 000 euro suuruseid arveid (intressiga 8-10% aastas), mis on tagatud kommertspandiga.

Kokkuvõttes võib viimase pooleteise aasta tulemustega rahule jääda. Oleme tänulikud investoritele ja loodame, et oleme suutnud selle ajaga võimaldada loodetud tootluse ning nii täita kasvuootused.