<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1698808183738703&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Eesti droonitehnoloogia teeb ära kümne mehe töö

Hepta - Investly - Käibekapitali kaasamine annab eelise konkurentide ees

Euroopas on elektrienergia tarbijani viimiseks kokku 10,8 miljonit kilomeetrit elektriliine. Katketa tarne tagamiseks käivad võrguettevõtted liine kontrollimas ehk seiramas. Suurem osa võrguseirest toimub jalgsi mööda liine kõndides, kuid mõnes kohas ei tehta seiret üldse. Eesti ettevõte Hepta Airborne pakub iganenud meetodile moodsat lahendust: seiret droonide ning automaatse andmeanalüüsi abil. Investly vestles Hepta juhi Henri Klemmeriga droonidest, konkurentidest ja rahast.

Elekter on moodsa elu alustala, seetõttu on selle puudumine alati märgatav. Katkestuste vältimiseks tehakse liinidele seiret, kuid inimfaktori ja liinide kogupikkuse tõttu see on aeglane ja vahel ka üsna ebatäpne protsess. Hepta Airborne’i autonoomsed kaugseiredroonid lendavad korraga sadu kilomeetreid, tuvastavad ise vaadeldava objekti ning sisestavad kogutud teabe automatiseeritud süsteemi, muutudes seetõttu elektriliinide seirel asendamatuteks abivahenditeks  – need on kordi efektiivsemad ja odavamad kui mehitatud seiremissioonid, mis elektrivõrkude kiire arengu kontekstis on muutunud primitiivsema ajastu jäänukiks.

Idee tuli omal käel kogetust

„Teostasin tudengina praktika raames elektriliinide ülevaatust. Sageli asetses õhuliin raskesti ligipääsetavas kohas: tihedas võsas, puude vahel, soistel aladel või veekogude ümber. Tuli ette seiku, kui pidime puude otsas ronima või lausa tööriietega vette hüppama; raskest ja aeganõudvast tööst hoolimata olid tulemused lubamatult ebatäpsed, eriti kui arvestada kogutud teabe kriitilist tähtsust,“ räägib Henri Klemmer kogemustest, mis viisid ettevõtte asutamiseni. „Nüüdseks oleme välja arendanud kopterdroonid, mis suudavad lennata kuni 600 kilomeetrit ja püsida õhus kuni kuus tundi korraga. Lennumasinatele on paigaldatud masinnägemisega sensorid, mis suudavad ise seiratava objekti tuvastada, sealhulgas põhirõhk on suurt hulka andmeid töötleval automatiseeritud tehnilise analüüsi platvormil –  kogu protsess on arendatud äärmiselt lihtsasti hallatavaks, mida juhib tehisintellekt."

Hetpa tiim

Suur turupotentsiaal

Hepta Airborne täidab väga spetsiifilist nišši - tsiviilotstarbel kasutatakse täna veel kaugseiredroone vähe, kuid arenduses olevaid projekte tuleb iga hetkega juurde.
„Teadaolevalt on meil tänase seisuga 6-7 tõsiseltvõetavat konkurenti, kelle arendused võimaldavad pakkuda sarnase kvaliteediga teenust," väidab Klemmer. „Rakendusvaldkondi meie drooni riistvara ja tarkvara tehnoloogiale on tegelikult tohutult – metsandus, põllumajandus, korrakaitse ja riiklik julgeolek, reostusseired, inimeste otsingud, kindlasti ka transport ja pakivedu muutuksid meie tehnoloogia kasutamisega oluliselt tõhusamaks," lisab ta.

Hepta - Investly - Käibekapitali kaasamine annab eelise konkurentide ees

Käibekapitali kaasamine annab eelise konkurentide ees

Taoliste süsteemide ja masinate ehitamine ning arendamine on kulukas ettevõtmine, sealjuures keerukust lisavad jätkuvalt arenevad lennundusseadused droonindusvaldkonnas. Vältimaks liigset juriidilist paberimäärimist ja lisakulusid, siseneb Hepta Airborne esmajärjekorras turgudele, kus seadusandlus ettevõttele vabamad käed annab.
Kõrgeid arenduskulusid leevendatakse detailselt planeeritud ja fokuseeritud arendusplaani ning tehnoloogia põhjaliku testimisega, algusfaasis maandatakse riske ka teenuse pakkumisega tehnoloogia müügi asemel.
„Kuna meie kliendid on eelkõige suured võrguettevõtted, kellega kokku lepitud maksetähtajad jäävad reeglina 30-45 päeva kanti, on makse laekumist oodates oluline leida vahendeid, et pidada sammu meie hoogsa müügi- ja arendustööga," nendib Klemmer, „Investly teenusega tutvudes leidsime, et arvete müümise protsess on väga mugav ja kiire – esitasime avalduse arve müümiseks tööpäeva lõpus ning järgmisel päeval oli meie arve maha müüdud ja raha kontole laekunud. Avastasime, et nii saame kiirendada ettevõtte arengut väga mitmes erinevas võtmes – läbi käibekapitali kaasamise võime lubada kiiremat müügitsüklit, palgata uusi töötajaid ning kiirendada edasiminekuid arendustöödes ja seadmete ostul. See kõik on hindamatu tähtsusega turul eelisseisundi saavutamisel." 

 

Liitu juba 500+ ettevõtjaga, kes püsivad Investly uudiskirjaga kursis: