<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1698808183738703&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Milliste vahenditega haldab Investly investori jaoks riske?

Copy of Investly viimase pooleteise aasta tulemused

 

Investly platvormi eesmärk on aidata ettevõtetel kasvada. Teame, et kasvufaasis on tihtipeale vajadus käibekapitali järele suurem ning kapitali puudumisel võib plaanitud edu saavutamine võtta tunduvalt kauem, või ei saavutata seda üldse, sest ei suudeta ära kasutada õiget momenti või orgaanilist kasvu.

Teine - esimest eesmärki toetav ning kindlasti mitte vähem tähtis on olnud pakkuda investoritele võimalust arvetesse investeerida ning seeläbi tulu teenida. Nende kahe -ettevõtjate ning investorite tulemuslikuks kokkuviimiseks ongi Investly platvorm loodud.

Tulemuslikuks peame just sellist lahendust, kus on maandatud investori jaoks arvetesse investeerimise riskid ning samas suudetakse pakkuda ettevõtjale võimalikult kvaliteetset ja kiiret teenust.

Investorile on investeeringu juures olulisemateks teguriteks risk ning tulusus. Investeerimise põhitõdedesse kuulub teadmine, et risk ja tootlus on üksteisest sõltuvad ning investeeringu suurem tootlus tähendab ka suuremat riski. Investly platvormil investeerides võib see seda tähendada, kuid mitte alati.

Raha kliendile väljamaksmise aluseks on ostja kinnitus

Üks olulisemaid asju kliendile raha väljamaksmise juures on ostja kinnitus. Ostja kinnitus annab sisuliselt meile kindluse, et arvel kajastatud teenused või tooted on ostjale osutatud või üle antud ning ta on nendega rahul. Samuti kinnitatakse, et arvel kajastatu on korrektne ning arve tasutakse õigeaegselt Investlyle. Ostja kinnitus on samaaegselt dokument, millega ostja kinnitab faktoori ees enda kohustust antud arve tasuda. Kui peaks tekkima kvaliteedi, garantii või muid probleeme, siis need peavad ostja ja müüja need omavahel lahendama ning arve tuleb siiski tasuda õigeaegselt Investlyle.

Risk jaguneb nii müüja kui ka ostja vahel

Oleme saanud investoritelt tagasisidet, et investeerimisotsust tehes hindavad paljud ainult ostja ettevõtet ning nende krediidireitingut. Nõnda käitudes ei tehta kindlasti midagi valesti, kuna kohustus arve tasuda on ostjal. Tugineb ju meie automaatpakkuja samuti ostja kohta antud reitingutele.

Tulenevalt suurenenud faktooringukäibest ei suuda automaatpakkuja aga alati arveid täita. See annab võimaluse investoril teha pakkumine käsitsi. See nõuab küll investorilt rohkem tööd, sest kursis peaks olema oksjonitega ning ka pakkumine tuleb teha käsitsi. Samas tihti annab see ka eelise suurema aastase tootlusprotsendi näol.

Tulenevalt faktooringulepingus olevast tagasiostukohustusest tasub vaadata ka müüja poole. Oma sisult tähendab see seda, et kuigi arve müüja on välja makstud raha aluseks oleva nõude Investlyle loovutanud ja kohustus arve tasuda lasub ostjal, on meil õigus nõuda arve müüjalt nõude tagasiostmist. Lisaks võtab Investly kaudu arve rahastamisega arve müüja endale kohustuse olla koos ostjaga solidaarvõlgnik arve tasumise osas. See tähendab, et tegelikult vastutab ta arve tasumise eest täpselt samamoodi nagu ostja. Sellest tulenevalt võtab meie krediidimeeskond otsuseid tehes alati arvesse nii ostjat kui müüjat. Nende kahe riskitasemest tulenevalt otsustatakse rahastamise limiidi suurus ning maksimaalne aastane intress.

Juhatuse liikme käendus kui standard

Nagu pole täiesti riskivaba ükski investeering, pole seda ka ettevõtlus üldiselt. Tagamaks müüja ettevõtte juhatuse liikme aktiivse huvi murede korral meiega võimalikud kiired lahendused leida, on meie standardnõudmistes, et müüja juhatuse liige käendab arve müüja kohustusi. Vahel võib käendusi olla ka rohkem kui üks, näiteks käendavad limiiti solidaarselt kõik ettevõtte omanikud või juhatuse liikmed.

On olukordi, kus juhatuse liikmelt käendust ei võeta, kuid need on erandlikud. Sellised olukorrad tulevad pigem kõne alla juhul kui pakutakse muud tagatist või ebaõnnestumise risk on madal.

Juhatuse liikme käendus annab faktoorile õiguse välja antud krediiti küsida nüüd mitte ainult ostjalt ja müüjalt, vaid ka eraisikust müüja ettevõtte juhatuse liikmelt. Tihtipeale küsime käendust ka ettevõtte omanikult.

Hüpoteek, kommertspant ja kolmanda ettevõtte garantii

Küsime vajadusel investeeringu tagamiseks veel lisatagatisi, milleks on näiteks kinnisvara hüpoteek, notariaalselt seatud kommertspant varale või mõne teise seotud ettevõtte garantii. Viimane on justkui teise juriidilise isiku käendus, ainult, et sellele ei saa vastu vaielda ning selline garantii andja peab selle alati tasuma. Lisagarantiide olemasolust anname tavapäraselt investoritele enne oksjonit ka teada, samuti kuvame seda infot ettevõtete kirjeldustes.

Otsuste tegemise alustaladeks jäävad krediidianalüüs ja taustakontroll

Kõikidele platvormil tehtud tehingutele eelneb aga üks tähtsamaid protsesse. Selles on nii müüja kui ostja ettevõtte ning selle omanike tausta- ja krediidikontroll. Kui analüüs hindab ettevõtete maksevõimet, siis taustakontroll vaatab lähemalt ettevõtete omanike ettevõtlus- ja muud ajalugu, mida siis ühest paljudest teguritest arvestatakse limiiti puudutavate otsuste tegemisel ja vajatavate tagatiste määramisel.