<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1698808183738703&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

5 erinevust faktooringu ja arvete müügi vahel

Nii arvete allahindlusega müümine ehk arvete rahastamine kui ka faktooring lahendavad pikkadest maksetähtaegadest tulenevaid rahavoo probleeme. Äri toimimiseks ja arenemiseks on vajalik, et tarnitud toodete ning esitatud teenuste eest saadaks tasu kätte mõistliku aja jooksul. Aga kui maksetähtaeg on 30 või isegi 120 päeva, jäävad äriliselt olulised tegevused tahes-tahtmata raha laekumise taha kinni. Faktooringu ja arvete müügi kasutamine elimineerib selle riski.

Arve maksmise kohustus

Faktooring on müügiarvete loovutamine finantsettevõttele, kes omakorda maksab arve müüjale teenustasu eest arve täissumma ja edaspidi tegeleb ise makse laekumise korraldamisega. Arvete müügi korral müüb ettevõte arve 95%-99% väärtuses arve ostjale, kuid arve tagasimaksmist korraldab siiski arve müüja.

Lisateenused, vastutus ja kontroll

Eelnevast punktist tulenevalt kontrollib arvete müügi puhul arve müüja ise tervet protsessi: arvete koostamisest tasumiseni. Seega on arvete müügi teenus lihtsam ning annab suurema kontrolli arve müüjale. Samuti tähendab see seda, et kolmas osapool ei tule ettevõtte ja tema kliendi suhte vahele. Investly hindab kliendisuhteid ning pakub teenust, mis aitab ettevõttel oma kliendisuhteid täielikult kontrolli all hoida. Faktooringufirmad ja pangad osutavad lisateenustena näiteks tihti administratiiv- ning inkassoteenuseid. Samas lisateenuste kasutamisega võib arve müüja kaotada  kontrolli mõningate protsesside osas.

Arvete müük Faktooring
Tehingupõhine (ühekordne tehing) Lepingupõhine (kestvusleping)
Varjatud tasud puuduvad Erinevad teenustasud
Individuaalne Korporatiivne
Paindlik Rangelt tähtajaline täispakett


Teenuste hind

Nii arvete müügi kui ka faktooringu puhul kehtib arve käsitlustasu, mis moodustab 0,2-1% arve kogusummast. Aga arvete müügi puhul ongi see tasu ainuke, millele ettevõte peab mõtlema. Kuna faktooring sisaldab endas eelmainitud lisateenuseid, tähendab see ka seda, et lisateenuste eest peab lisaks maksma. Faktooringuga kaasnevad näiteks lepingutasud, lepingu pikendamise tasud, administreerimiskulud, krediidiriski analüüsimise kulud. Faktooringu puhul võib lisatasudele kuluda kuni 2,5% arvete kogusummast.

Valikuvabadus

Arvete müügi teenuse eelis faktooring kui nn “täispaketi” ees on see, et ettevõte saab ise valida millistele arvetele ja millal ta finantseeringut soovib. Avete müük on seega paindlikum ja spontaansem teenus kui faktooring ning sobib hästi ka näiteks ajutise lahendusena või ühekordselt. Faktooringut kasutades seod ennast tähtajaliselt finantsteenust pakkuva ettevõttega ja oled teinekord kohustatud faktroorima kõik oma arved selle ajaperioodi jooksul.

Konfidentsiaalsus

Arvete müük on privaatsem teenus kui faktooring. Kuna faktooringut kasutades kannab arve summa üle kolmas osapool, saab teenusepakkuja aru, et klient on kasutanud faktooringuteenust. Arvete müügi puhul on võimalik kasutada teenust ka konfidentsiaalselt - ettevõtja tasub oma arve ise, kuid makse saajal puudub sel juhul teadmine arvete müügi teenuse kasutamisest.

Nii faktooringul kui ka arvete müügil on omad plussid ja miinused, kuid need sõltuvad peamiselt arve müüja ettevõttest ning  eesmärkidest. Oluline on valida õige teenus just vastavalt oma äri vajadustele. Ükskõik kumma teenust valid, on garanteeritud see, et sinu äriline tegevus ei jää toppama maksmata arvete alla ning ettevõte suudab oma rahavoogu ja arvemajandust palju paremini kontrollida.


Küsi pakkumist