<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1698808183738703&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mis on arvete müük?

Investly - arvete müükArvete müük, teise nimega arvete rahastamine ehk faktooring, on teenus, mille käigus kolmas osapool nõustub soetama arve, mille maksetähtaeg pole veel saabunud. Arve rahastaja ehk meie näite puhul investor, rahastab arvest 95-99%. See võimaldab ettevõttel uutele klientide tarbeks kaupa tellida ja neile teenuseid pakkuda ilma, et ta peaks ootama raha laekumist eelmiselt kliendilt. Makse tasumisel laekub põhisumma ja intress investori kontole.

 

 

 

 

 

 

 

 

Investori jaoks on arvete rahastamine läbi ühisrahastusplatvormi üks parimaid viise raha lühiajaliseks investeerimiseks, sest arvete laekumise tähtaeg jääb 15 ja 180 päeva vahele. Teiste sõnadega on arvete rahastamise kaasamine investori portfelli hea viis investeeringute kestuse juhtimiseks.

Toome ka näited, mis kirjeldavad nii ettevõtja kui ka investori tegevust arve rahastamisel.

 

Investly - arvete müük - ettevõtja

Näide 1: Ettevõtja

Ettevõte OÜ Soojusisolatsioon väljastas ettevõttele Majaehitus OÜ 10 000 eurose müügiarve toodete eest, mis olid juba tarnitud. Müügiarve maksetähtaeg saabub alles 30 päeva pärast. Mõne päeva pärast sai OÜ Soojusisolatsioon uue kliendi, kelle teenindamiseks oli tal vaja teha investeeringuid (osta kaupu, teenuseid). Kuna tal on aga Majaehitus OÜ laekumata arve all raha kinni, siis puuduvad vahendid uue kliendi edukaks teenindamiseks. Sellises olukorras võib ettevõte kliendi paremini rahastatud konkurendile kaotada. Arve rahastamine Investly kaudu võimaldab ettevõttel arve investoritele maha müüa, saades 30 päevase arve korral selle eest kuni 9800 eurot kätte. See võimaldab ettevõttel koheselt uusi kliente teenindama hakata. Ettevõtja jaoks on kulu kliendi kaotamisest kahtlemata suurem, kui lühiajalise rahastamise kulu. Kliendisuhte loomine on kulukas ning juba konkurendi juurde läinud kliendi ülemeelitamine veelgi kulukam. Maksetähtajal laekub arve otse Investly investori kontole. Erinevalt klassikalisest faktooringust ei teki ettevõttel kohustus kõiki arveid faktoorile müüa. Ettevõte valib ise millal ja millise arve ja käibevahendite suurendamiseks maha müüb (vt faktooringu ja arvete müügi erinevused).

Edulugu: Kaasatud käibekapital aitas kasvatada eksporti

 

Investly - arvete müük - investor

Näide 2: Investor

Investor Karmeni pangakontol on hulk vaba raha. Ta on äsja maha müünud oma aktsiad ning ootab paremat hinnataset, sest peab aktsiahindade langust tõenäoliseks ning ei leia käesoleva hinnataseme juures ühtegi sobivat aktsiat. Karmeni jaoks ei ole panga tähtajalise hoiuse tootlus piisav, seetõttu investeerib ta selle arvetesse. Kuna tegemist on lühiajalise finantsinstrumendiga, siis vabaneb Karmeni raha koos teenitud tuluga juba 30 päeva pärast (ülemise näite alusel). Karmen võib raha kontole jätta ja uusi pakkumisi oodata või tema jaoks atraktiivse hinna saavutanud aktsiate soetamiseks raha portaalist välja kanda.

Edulugu: Intervjuu Indrek Ruubeliga

 

Mis juhtub siis, kui arvet õigeaegselt ei tasuta?

Investly teostab igale ettevõttele tausta- ning krediidikontrolli. Kontrollitakse ka arvet, et ei tekiks võimalust pettuseks. Arve õigeaegne tasumine on iga ettevõtte huvides, eriti kui soovitakse säilitada enda mainet klientide aga ka investorite seas, kelle käest tulevikus vahendeid kaasata. Probleemide tekkimisel suhtleme ettevõttega. Makse hilise laekumise korral saab investor esialgse intressiga võrdset kompensatsioon raha lubatust pikema kasutamise eest. Tähtajast kinnipidamise suutmatuse korral on Investlyl õigus pöörata nõue arve loovutaja vastu.

Kokkuvõte

Investly kaudu arvete müümine ja neisse investeerimine on lihtne ning kasulik mõlemale osapoolele. See on üks väheseid võimalusi raha lühiajaliseks investeerimiseks ning ainus, mis pakub niivõrd head tootlust. Ettevõtja jaoks lahendab see võrdlemisi soodsalt käibevahendite nappuse probleemi, kusjuures arvete müük on see sageli ärilaenust sobilikum finantseerimisallikas.

 

Liitu juba 100+ ettevõtjaga, kes püsivad meie ettevõtlusuudiste ja -nippidega kursis: