<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1698808183738703&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kuidas kajastada faktooringut raamatupidamises?

Kuidas kajastada faktooringut raamatupidamises?

Faktooringu kajastamine raamatupidamises sõltub faktooringlepingu tingimustest. Investly puhul on tegu regressiõigusega faktooringuga, mille raames on Investlyl kui faktooringu andjal õigus teatud aja jooksul nõue arve müüjale (faktooringu saajale) tagasi müüa.

Mis on regressiõigusega faktooring?

Regressiõigusega faktooringu puhul säilib arve müüjal tagasiostukohustus kuni arve tasumiseni – nõnda ka Investly teenust kasutades. Riskid faktooringu andjale ehk Investlyle täielikult üle ei kandu. Arve müüja võtab üles finantskohustuse Investly investorite ees.

Nõue ostjale jääb kuni tasumiseni arve müüja bilanssi. Tehingut kajastatakse raamatupidamises finantseerimistehinguna nagu nõuete tagatisel saadud laenu. Nõue eemaldatakse bilansist pärast nõude täielikku rahuldamist. Bilansilise maksumuse ja selle eest makstud tasu vahet kajastatakse kasumiaruandes kuluna.

Toome näited faktooringu tehingu kajastamisest, kus faktooritud arve summa on 100 000 eurot. Avansi määraks on 100%, kuna Investly reserve ei võta. Ainsa kuluna tuleb arvestada teenustasuga (tavapäraselt 1.5-2% arve summast 30-päevase makseperioodi puhul).

Regressiõigusega faktooringu kajastamine bilansis avansi laekumisel:

  Saldo enne Muutus Saldo pärast
Raha 0 100 000 100 000
Nõuded ostjatele 100 000 100 000
Faktooringukohustus 0 100 000 100 000

Regressiõigusega faktooringu kajastamine nõude täielikul laekumisel Investlyle:

  Saldo enne  Muutus Saldo pärast
Raha 100 000   100 000
Nõuded ostjatele 100 000 -100 000 0
Faktooringukohustus 100 000 -100 000 0

Eeltoodud näited on kohandatud Audit & Consulti blogipostitusest.

Millise dokumendi alusel faktooringut raamatupidamises kajastatakse?

Pärast arve rahastamist saadame arve müüjale e-maili, mida saab kasutada kulu algdokumendina raamatupidamises. E-maili manusest leiate ka teenustasuarve, milles on kajastatud Investly teenustasu. E-mailis on eraldi kajastatud investorite intress, mille kohta eraldi arvet ei saadeta, kuna tegu pole Investly müügituluga.

Kui kasutate raamatupidamistarkvara Merit Aktiva, saate lähemalt tutvuda Meriti faktooringtehingute kajastamise juhendiga.

 

Innustatuna meie klientide edulugudest saadame välja ka Investly uudiskirja, millesse on koondatud ettevõtlusuudised ja -nipid. Liitu 500+ ettevõtjaga, kes meiega juba kursis püsivad: