<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1698808183738703&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ennetähtaegsed maksed võimaldavad vältida alltöövõtja finantsraskusi

oma-ehitaja-alltoovotja-finantseerimine.png

Ehituses on buumiaeg, kuid tugevaid alltöövõtjaid jääb aina vähemaks ning toimekaid töökäsi napib. Alltöövõtjate leidmisest, nende usaldusväärsuses veendumisest ning maksekultuurist ehitussektoris vestlesime Oma Ehitaja projektijuhi Toomas Neubaueriga.

Raivo Rand väitis hiljuti, et suured ja tugevad alltöövõtjad on turult kadunud. Kas selle väitega saab Oma Ehitaja kogemuste näitel nõustuda?

Suuri ja tugevaid töövõtjaid on kindlasti vähemaks jäänud. Osaliselt seetõttu, et alltöövõtjate struktuur ei ole enam nii ühene kui varasemalt. Igapäevaseks on saanud, et kasutatakse nii oma põhitööjõudu kui ka alltöövõtjaid.

Kust ja kuidas siis ikkagi leida usaldusväärseid alltöövõtjaid? Millised on tingimused ja eeltöö nende usaldusväärsuses veendumiseks?

Alltöövõtjate usaldusväärsust saab hinnata eelkõige referentsi ja koostöökogemuste alusel. Indikatsiooni hetkeolukorrast annab ka maksude ja võlgade kontrollimine avalikest allikatest. Olenevalt olukorrast võib lisaks töövõtja referentsile otsustavaks saada hoopis konkreetse insenertehnilise personali kogemus.

Suurte ja tugevate alltöövõtjate asemel mitmete väikeste või keerukate alltöövõtu-alltöövõtu suhetega töövõtjate kasutamine teeb tausta uurimise keeruliseks. Samuti tuleb aina rohkem ette, et nii-öelda "suured ja tugevad" ning tublid keskmise suurusega alltöövõtjad, kes on seni oma kohustustega hakkama saanud, ei pruugi ootamatult enam ühel päeval toime tulla – rääkimata siis väikefirmadest.

Kui pikad on tavaliselt maksetähtajad ehitussektoris ning millest need tingitud on?

Ehitussektori arvete makseajad on paarist nädalast kuni paari kuuni. Maksetähtaeg võib sõltuda näiteks tellijate finantseerimisgraafikutest – ehitustegevust rahastatakse laenudest, Euroopa Liidu tõukefondidest vms.

Rahal kipub ikka hind küljes olema. Püütakse leida optimaalset rahavoogu. Arvesse võetakse nii finantseerimisallikaid kui ka seda, et alltöövõtu lõppmaksumus võib sõltuda maksetähtaja pikkusest.

Kindlasti mõjutab maksetähtaegade pikkust ka maksete üsna pikk teekond – tellijalt peatöövõtjale, peatöövõtjalt alltöövõtjale, neilt veel omakorda oma alltöövõtjatele ja hankijatele jne.

Kas ja miks võiksid ehitusettevõtted (alltöövõtjad) kasutada faktooringut?

Ehitussektor kipub olema vägagi ebastabiilse rahavooga. Tööde tsüklilisus, nende akteerimise ja arvete menetluse omapära, pikad maksetähtajad, maksetega venitamine ning alltöövõtja enda valearvestused võivad kõik mõju avaldada.

Ennetähtaegselt laekunud makse võib olla ainus võimalus tööde jätkamiseks ja lepingute täitmiseks. Seeläbi hoitakse ära lumepallina kuhjuvat täitmata kohustuste suurenemist.

Paremal juhul suudetakse aga varem laekunud vahendeid kasutada näiteks investeeringute teostamiseks planeeritust varem – näiteks investeeritakse seadmetesse, mis toodavad lisandväärtust.

Kuidas on Oma Ehitajat mõjutanud see, et teie alltöövõtjad on enda arvete eest raha ennetähtaegselt kätte saanud?

Tõenäoliselt on nii mõnigi ennetähtaegne makse võimaldanud alltöövõtjal finantsraskuseid vältida ning seeläbi ära hoidnud tööde aeglustumise või peatumise objektil. Peatöövõtja vaatevinklist on tihti kriitilise tähtsusega, et alltöövõtja suudaks oma lepingu täita. Alltöövõtja vahetumine objektil tähendab peaaegu alati ajalist kulu, tihtipeale kaasnevad ka keerulised finantsvaidlused.

 

Innustatuna meie klientide edulugudest saadame välja ka Investly uudiskirja, millesse on koondatud ettevõtlusuudised ja -nipid. Liitu 500+ ettevõtjaga, kes meiega juba kursis püsivad: