<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1698808183738703&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kuidas finantseerida hooajalisi rahavoogusid?

Kuidas finantseerida hooajalisi rahavoogusid?

Paljude ettevõtete jaoks on aastalõpp keeruline aeg, sest see toob endaga kaasa rahaliste vahendite nappuse ja töökoormuse olulise kasvu. Käibevahendite nappus võib omakorda väljenduda ebapiisavates laovarudes, maksetähtaegade venimises või koguni raskustes töötajatele väljamaksete tegemisel. 

Jõuluostude toel kasvab käive märkimisväärselt

Detsember on paljude ettevõtete jaoks väga oluline kuu. Et kõikide klientide ostusoove rahuldada ilma, et nad peaksid kauba puuduse tõttu konkurentide poole pöörduma, kulutavad ettevõtted olulise osa enda käibevahenditest laovarude peale.

Paraku satuvad osad ettevõtted ’nokk kinni, saba lahti’ olukorda – tarnijate maksetähtpäevad saabuvad enne klientide maksetähtpäevasid ja nii võib ettevõte aasta kõige edukama müügiperioodi jooksul käibevahendite puudusel raskesse olukorda sattuda.

Kaubavarude rahastamise kõrval on oluline kuluallikas ka puhkusetasu

Kui oluline osa kollektiivist suundub samal ajal puhkusele, võib see ettevõtte vabade vahendite hulka oluliselt piirata, seda eriti väikeettevõtete puhul. Jõuluperiood on ostude aeg, kuid äriklientide puhul on maksetähtajad sageli vähemalt 30 päeva. Seetõttu võib olulise osa ettevõtte käibevahenditest tarnitud kauba all nii-öelda lukus. Puhkusetasu tuleb välja maksta aga kohe, see nõue tuleneb seadusest.

Seega võiks öelda, et ettevõte on sundvaliku ees – kas paigutada käibevahendid kaupa, tasuda õigeaegselt tarnijate arved või lubada töötajad väljateenitud puhkusele. Konkurentsis püsimiseks on oluline klientide jaoks olemas olla, kuid laovarudeta ei ole kuidagi võimalik klientide tellimusi täita. Teisalt tagab töötajate rahulolu töökollektiivis positiivse õhkkonna. Tarnijatega kokkulepitud maksetähtaegadest kinnipidamine on pikaajalise edu jaoks samuti oluline. Mida teha?

Ühes varasemas postituses kirjutasime sellest, kuidas klientidega maksetähtaegade osas läbirääkimisi pidada.

Hooajaliste rahavoogude finantseerimine

Paraku ei ole ka neist abinõudest alati kasu – suuremad ettevõtted võivad väiksemate nõrka positsiooni ära kasutada ning kliendid võivad vastamisi olla samasuguste rahavoo ajastamise probleemidega. Sel juhul võib olla abiks arvete rahastamine. Arvete rahastamine (ehk arvete müük) võimaldab ettevõtetele võimalust müüa tarnitud kauba eest väljastatud arved investoritele.

Arvete müügi teenus on paindlik, pangafaktooringust soodsam ning ei seo ettevõtet pikaajaliste kohustustega. Käibevahendite finantseerimine aitab leevendada jõulumüügi ning puhkustega seotud rahavoo ajastamise probleeme ajal, mil see on kõige vajalikum.