<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1698808183738703&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kuidas tulla toime pikkade maksetähtaegadega?

Pikad arvete tagasimaksmise tähtajad ei tohiks saada äris takistuseks, kuid kui pead kliendilt raha laekumist ootama 30, 60 või isegi 120 päeva, jäävad olulised tegevused tahes-tahtmata selle taha kinni. Selleks, et pikkade maksetähtaegadega edukalt toime tulla, on kasulik teada miks ja kuidas nad üldse tekivad, kuidas saad neid ise vältida ning milliselt väliseid teenuseid nendega toimetulemisel kasutada.

Miks kujunevad pikad maksetähtajad?

Suur on tugevam

Ettevõtted, kes müüvad oma kaupa või teenuseid paarile suurele kliendile, võivad lepingutingimuste ja maksetähtaegade läbirääkimisel tihti peale jääda. Suuremate ettevõtete finantspoliitika toetab ka tavaliselt käibevahendite suurendamist ning pikki maksetähtaegu, seega ongi neil eelis tingimuste läbirääkimisel väiksema ettevõtte ees.

Tihe konkurents

Läbirääkimistel saab eelispositsioonil olla ka ettevõte, kes on oma turul üks vähestest tegijatest. Heaks näiteks on Eestis puidutööstus. Eestis on umbes 400 saepuitu tootvat ettevõtet, kuid puituste ja -akende tootjaid on pea 10 korda vähem. Uksetootjal on väga suur valik varustajaid, kellelt tootmiseks materjali hankida ning puidutöötlejatel seega omakorda suur konkurents. Uksetootjal on võimalus valida endale klient, kes pakub talle lisaks kvaliteetsele materjalile ka kõige soodsamaid lepingutingimusi. Kui uksetootja üheks tingimuseks on pikk maksetähtaeg, on puiduettevõttel raske läbi rääkida, kuna piire liialt kombates võib ta lepingu konkurendile kaotada.

Pikaajalised kliendilepingud

Äris on palju riske. Üks viis riske hajutada, on leida endale pikemaajalised kliendid -  nii on aastate pikkune koostöö ja regulaarne sissetulek rohkem kindlustatud kui lühiajaliste või projektipõhiste klientilepingute puhul. Pikaajaliste kliendilepingute sõlmimine on toodet või teenust pakkuva ettevõtete jaoks suureks võiduks, kuid vahel tähendab see kompromisside leidmist kliendiga. Pikkade lepingute sõlmimisel on enamasti püksid toote või teenuse ostja käes - kuna klient on jõupositsioonil, saab ta läbirääkimistel pikemaid maksetähtaegasid kaubelda.

Kliendi raha on laekumata arvete all kinni

Sinu klient võib seista silmitsi samade rahavoo probleemidega kui sina - ka temal võib raha olla kinni maksmata arvete all. Avatud kommunikatsioon kliendiga aitab sul taolisi olukordi arvestada ja nende järgi planeerida.

Haara ohjad enda kätte

Ehk tulevad varustajad sulle vastu?

Proovi sama lähenemist kui sinu kliendid ning proovi jõuda pikkades maksetähtaegades kokkuleppele ka enda tarnijatega. Kui suudad nendega pikemates maksetähetaegades kokku leppida, siis jääb sul raha kauemaks ajaks kätte ja saad seda kasutada hetkel äriliselt oluliste toimingute teostamiseks.

Küsi mõistlikku ettemaksu

Argumenteeritud ja faktidele põhinev argumentatsioon sinu "hea kliendi staatusest" on abiks, et sinu varustaja oleks nõus kaaluma sulle vastutulemist. Ehk piisaks alustuseks ka 10 või 15 protsendilisest ettemaksust  ja ülejäänud arve summa võib laekuda hiljem. Teavita sellest oma klienti ja võite jõuda kokkuleppele, mis on kasulik mõlemale osapoolele ja mis tugevdab teievahelist usaldust.

Premeeri enneaegset tasumist

Mõtle, ehk on sinu klient nõus saama toodete-teenuse pealt veidi allahindlust, et siis selle eest arve summa varem tagasi maksta. Kui kliendile selline lahendus sobib ja see on sulle kõikidest võimalikest lahendustest soodsaim, võiksid seda kindlasti kaaluda. Mis motiveeriks sinu klienti varem maksta - kas 2, 5, või 10 protsenti? Vaata kui suur on sinu enda marginaal ja analüüsi kui suurt allahindlust saad kliendile pakkuda, et ise kasumisse jääda.

Hajuta oma kliendibaasi

Võimalusel, vali oma kliendibaasi erineva suurusega ettevõtteid. Kui sinu kliendid on kõik suurettevõtted, kes on maksetähtaegades paindumatud, võid seista silmitsi tõsiste rahavoo probleemiga. Ehk on sinu puhul kliendi riske võimalik hajutada, võttes enda klientuuri ka väiksemaid või alustavaid ettevõtteid. Nende maht võib olla küll tagasihoidlikum, kuid nad on paindlikumad ja võivad olla valmis maksma arveid ka näiteks 14 päeva jooksul. Selline kliendibaasi hajutamine aitab kaasa rahavoogude tasandamisele ja vähendab riski käibekapitali puudumiseks.

Kus häda kõige suurem....

...seal abi kõige lähem. Alati ei peagi üksi hakkama saama. Pikkadest maksetähtaegadest tulenevaid rahavooprobleeme saab siluda ka välise finantseeringuga. Üheks neist võimalustest on arvete müük ehk faktooring (loe siit, mis vahe on arvete müügil ja faktooringul). Arvete müük tähendab arve müümist allahindlusega finantsteenust pakkuvale ettevõttele, kes sulle arve summa koheselt üle kannab. Nii saad laekumisel arvete alt raha kiiremini kätte, et see tagasi äritegevusse suunata. Arvete müügi teenus aitab säilitada häid kliendisuhteid, kuna võimaldab rahavoo silumiseks delikaatset võimalust kliendisuhteid rikkumata ning annab ettevõtjale võimaluse ja aja keskenduda oma põhitegevusele mitte rahavoost tulenevate murede lahendamisele.

Arvete müügi ja faktooringu pakkujaid on Eestis mitmeid - alates suurtest pankadest kuni väiksemate tegijateni. Samuti erinevad faktooringuteenuste hinnad. Investly arvete müügis puuduvad varjatud kulud ning tüüpiliselt algab 30-päevase arve müügi kulu 1,25% arve kogusummast.
Et saaksime üheskoos just Sinu jaoks sobivaima lahenduse välja töötada, kirjuta oma soovidest-plaanidest sirli@investly.co või küsi lisa telefonil +372 5387 0877.