<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1698808183738703&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ettevõtjad on hakanud faktooringuga rohkem aega võitma!

autor Lauri Talumäe

Kui Investly algusaegadel jäid faktooritud arvete maksetähtajad keskmiselt mõnekümne päeva või kuu aja kanti, siis viimastel aastatel on need oluliselt kasvanud. See tähendab, et ettevõtjad kasutavad nutikalt ära faktooringut, et pakkuda pikemaid maksetähtaegu ja saada rohkem kliente. 

Eesti üleriiklik faktooringumaht ületas lõpuks koroonaeelset taset

autor Lauri Talumäe

Faktooring on üks lihtsamaid ja soodsamaid viise enda äritegevuse rahastamiseks. Faktooringu käigus ostab faktooringupakkuja ettevõtjalt ära ettevõtja nõude tema kliendi vastu ning klient maksab arve hiljem otse faktooringupakkujale. Sedasi ei pea ettevõtja ootama, millal klient talle arve tasub ning saab teenitud[...]