<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1698808183738703&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

5 asja, mida iga ettevõte peaks arvete müügi kohta teadma

5 asja, mida iga ettevõte peaks arvete müügi kohta teadma

Rahavoogude nutikas juhtimine ja käibekapitali olemasolu on eduka äritegevuse alustalad. Kuigi arvete müük (ehk arvete rahastamine) on hea lahendus rahavoogude ühtlustamiseks, ei ole paljud ettevõtjad sellest teadlikud. Kuna vajadus arvete rahastamise järele võib tekkida projektipõhiselt, võiksid järgnevad viis punkti kuuluda iga ettevõtja teadmistepagasisse.

1. Mis see on?

Iga ettevõtja teab, et eduka äritegevuse aluseks on piisava käibekapitali olemasolu. Ilma selleta ei ole võimalik töötajatele palka maksta, üüri tasuda ega tarnijatele kokkulepitud ajaks arveid tasuda. Paraku peavad ettevõtted suurte klientide survel nõustuma pikkade maksetähtaegadega. See tekitab nädalate või kuude pikkuse lõhe väljaminekutes ja sissetulekutes.

Mida kujutab endast arvete müük?

Selle asemel, et oodata kuude kaupa arvete laekumist, projektidest keelduda või tarnega hilineda, võimaldab arvete müük äritegevusega hoogsalt jätkata. Arvete alt vabastatud raha on võimalik koheselt põhitegevusse investeerida või uutesse projektidesse suunata.

2. Miks mul seda vaja peaks minema?

Paljud ettevõtted seilavad justkui vastutuult. Soov äri kasvatada on suur, kuid pikkade müügitsüklite haldamine võib ka kõige järjekindlama ettevõtja proovile panna. Käibekapitalile panevad lisasurve näiteks hooajaline müük või ootamatud suuremahulised tellimused.

Vabanenud vahendid pikkade maksetähtaegadega arvetelt avavad ettevõtte jaoks nii mõnegi ukse. Arvete müüki saab kasutada:

  • likviidsuse parandamiseks;
  • laovarude täiendamiseks hooajamüügi käibe kasvatamisel;
  • tarnijatelt varajase tasumise eest allahindluse küsimiseks;
  • uute töötajate palkamiseks;
  • uute klientide võitmiseks, pakkudes neile konkurentidest pikemat maksetähtaega.

3. Mille poolest erineb arvete müük pangafaktooringust?

Pangafaktooring tähendab pikaajalise lepingu sõlmimist. Lepingu raames võtab pank ettevõttelt üle laekumiste haldamise ja klientidega suhtlemise. See tähendab, et ettevõtja ei oma enam kontrolli enda kliendisuhete üle.

Faktooringuga kaasnevad ka mitmesugused kulud: lepingu sõlmimise, pikendamise ja muutmise tasud, limiiditasu intressi kasutatud ja kasutamata limiidilt; maksta tuleb ka tagatise seadmise tasu. Selle kõige tipuks võivad pangad küsida veel tasu perioodide eest, mil faktooringuteenust ei kasutatud.

Arveid müües saab ettevõtja aga valida, millal ja milliseid arveid rahastada - tehes seda näiteks kindlal perioodil, mil on tarvis valmistuda tipphooajaks ja täiendada laovarusid. Kuna arvete rahastamine on nõudluspõhine ja sellega ei kaasne pikaajalisi kohustusi ega peidetud kulusid, võimaldab see rahavoogu paindlikult ühtlustada.

4. Kes seda kasutab?

Pikad maksetähtajad võivad kujuneda murepunktiks olenemata tegevusalast - olgu selleks siis müük hulgikaubandusse, ehitusmaterjalide tootmine või hoopiski 3D-tehnoloogiate arendamine. Näiteks Espechal võimaldas arvete rahastamine käsitööteed tipphooajaks suurte kaubanduskettide lettidele viia.

"Oleksime kaotanud mõne olulise ärikliendi, kellel oli konkreetseks tähtajaks ärikingitusi vaja, ning jaekettide ees tarne viibimise pärast vabandama pidanud." – Jon Ender, Especha OÜ

Makseperioodid võivad pikaks venida ka teenuse või toote tarnimisel välismaale. Euroopasse tarnides võib kokku puutuda pea kolme kuu pikkuste makseperioodidega. Ajalisi ja rahalisi ressursse nõuavad sealjuures endiselt ka tootmine, transport ja läbirääkimised välispartneri(te)ga. Arvete müük võimaldab muuhulgas veenduda rahvusvaheliste koostööpartnerite krediidivõimekuses.

5. Millised on alternatiivid?

Nagu juba välja toodud, siis kujuneb harilik pangafaktooring ettevõtetele tihtipeale liiga kalliks ja keeruliseks. Kuna väiksematel ettevõtetel ei pruugi olla võimalust anda lisatagatisi, ei kvalifitseeruta pankade silmis faktooringut kasutama. 

Lahendusena võib kaaluda ka ärilaenu, kuid tegu on pikaajalise koormusega ärile. Laenu eest tuleb intressi maksta ka siis, kui vajadus raha järele lõppeb. Aja jooksul laen amortiseerub - see tähendab seda, et igakuiste tagasimaksete tõttu väheneb pidevalt kasutada oleva laenuraha summa. Arveid müües on võimalik aja jooksul enda krediidilimiiti suurendada.

Lähim alternatiiv - arvelduskrediit - nõuab paraku jällegi tagatiste olemasolu. Sageli puudub väikeettevõttel tagatisvara, seda eriti moodsates teenindusettevõtetes. Samas on tagatis reeglina nõutav ning sellega kaasneb tagatise seadmise kulu. Lisaks tuleb maksta lepingu sõlmimise, pikendamise ja muutmise eest, limiidi eest ning intresse kasutatud ja kasutamata limiidilt. Arvete rahastamisel tagatisi ei nõuta.

 

Soovid ka edaspidi ettevõtlusuudiste, -nippide ja edulugudega kursis püsida? Liitu 100+ ettevõtjaga, kes juba Investly uudiskirja saavad: