<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1698808183738703&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mida kujutab endast ekspordiarvete rahastamine?

Mida kujutab endast ekspordiarvete rahastamine?
 

Isegi hoolika planeerimise ja finantsjuhtimise korral võib eksportimine ettevõtte proovile panna. Välismaale tarnimisega kaasnevad tavapärasest veelgi pikemad müügitsüklid ja suuremad riskid. Käibevahendite nutikal majandamisel ning äripartneri krediidivõimekuses veendumisel võib abiks olla ekspordiarvete rahastamine.

Riigipiirid ei pea olema ärile takistuseks

Juba kodustes piirides võib toote või teenuse tarnimine pikale venida. Nii mõneski sektoris peavad ettevõtjad tulema toime pikkade maksetähtaegadega, olgu tegevusalaks siis müük hulgikaupmeestele või hoopiski ehitusmaterjalide tootmine. Tulemuseks on pikk müügitsükkel, mis hõlmab endas toorainete soetamist, laovarude täiendamist, tootmist, tarnimist ning alles kuid hiljem arve tasumist kliendi poolt.

Lisaks eelmainitule ning kuni 180-päevastele makseperioodidele kaasnevad välismaale tarnimisega aga ka täiendavad aja- ja energiakulud, sh transport, krediidianalüüs ja kindlustus. Samal ajal tuleb endiselt investeerida igapäevasesse äritegevusse, maksta palgad ja hoida suhteid olemasolevate klientidega kodupinnal. Olenemata sellest, kas müüd ehitusmaterjale Norrasse või osutad turundusteenuseid koostööpartnerile Poolas, võib kõige samaaegne haldamine kiiresti üle pea kasvada.

Välisturule lainemine on hea võimalus äri kasvatamiseks.Välisturule lainemine on hea võimalus äri kasvatamiseks.

Samas on välisturule laienemine üks parimatest viisidest enda äri kasvatamiseks. Ekspordiarvete rahastamine võib olla eeliseks konkurentide ees, võimaldades samal laiendada äri uutele turgudele ja leida rahvusvahelisi koostööpartnereid. 

Võimalus veenduda välispartneri krediidivõimekuses

Selle asemel, et oodata piiriüleste kannete laekumisi mitmeid kuid, võimaldab ekspordiarvete rahastamine käibekapitali vabastada. Eestis tegutsevalt ettevõttelt välismaale väljastatud 30-180-päevaselt müügiarvelt vabanenud raha võimaldab enda äritegevusele hoogu juurde anda.

Ekspordiarvete rahastamisega kaasnev krediidianalüüs võib päevavalgusele tuua info, mis ei pruugi olla uue rahvusvahelise partneri kohta koheselt tuvastatav. Arvete rahastamisel teostab kogenud krediidimeeskond teie välispartneritele põhjaliku krediidianalüüsi ning annab teilegi tagasisidet koostööpartneri võimekuse ja jätkusuutlikkuse kohta.
 
Veendumaks kliendi võimekuses teeb krediidimeeskond koostööd nii Krediidiinfo kui ka rahvusvaheliste krediidiasutustega nagu Experian ja DueDil. Kliendi rahalistes võimetes veendumine võimaldab vältida olukordi, mil suuremahuline välismaale väljastatud arve jääb maksmata

Ekspordiarvete rahastamise abil väikelinnast globaalsele turule

Haapsalus tegutsev Downtown Visuals on arvete rahastamist kasutanud näiteks USAsse väljastatud arvete puhul. "Kuna 90% meie tööst läheb välisturule, siis kasvava ettevõtte jaoks olid pikad maksetähtajad murekohaks. Vajasime lahendust, kuidas tehtud tööde eest tasu kiiremini kätte saada," tõdes ettevõtte juhatuse liige Anti Rannus. Ekspordiarvete rahastamine võimaldas Downtown Visualsil investeerida käibekapitali kiiresti uutesse projektidesse ja tehnoloogiate arendamisesse.
 
 

Lisaks Downtown Visualsile oleme tänaseks teinud koostööd mitmete Eesti eksportijatega, kelle koostööpartnerite hulka kuuluvad ettevõtted USAs, Soomes ja Lätis. Ekspordiarvete rahastamise võimaluste kohta saad täpsemat infot meie ärikliendinõustajatelt

Juba 100+ ettevõtjat püsivad meie äriuudiste, -nippide ja edulugudega kursis. Igale uudiskirjaga liitujale saadame ka infograafiku, kus on välja toodud keskmised maksetähtajad erinevate Euroopa riikide lõikes.