<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1698808183738703&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Faktooringuvajadus kasvab majanduse taastudes

image (1)-1


Faktooringunõudlus näitab taastumise märke - seda nii üleüldises pildis kui ka eriti Investly platvormil. Jaanuar oli kogu Eesti üleriiklikule faktooringukäibele nõrk kuu, ent juba veebruari ja märtsi üleriiklik 2.4% suurune faktooringukäibe kasv näitab faktooringuvajaduse tõusu. Enamgi, aprillis kerkis üleriiklik faktooringukäive esimest korda alates koroonakriisi algusest kriisieelse mahu juurde.

See on igati loogiline, sest majanduskriisist väljumisel kasvabki faktooringunõudlus märgatavalt. Nii näiteks kukkus eelmise majanduskriisi ajal Eestis üleriiklik faktooringukäive 34.4%, aga juba esimesel taastumise aastal oli kasv üle 27%. Sellest järgmisel aastal koguni üle 61%. Selle suure kasvu taga on lihtne tõsiasi - ettevõtted vajavad majandusarengu faasis rohkesti käibekapitali ning faktooring on selleks käepäraseim vahend.

Kuigi möödunud aastal vähenes Eesti üleriiklik faktooringukäive võrreldes varasemaga ligi 27%, siis Investly platvormil mahud kasvasid. Ka tänavuse aasta esimene pool on näidanud head kasvu. Jaanuarist maini oli Investly platvormi faktooringukäive Eestis 10.2% suurem kui 2020.a ning 29.7% suurem kui 2019.a. Suurim kasv on toimunud platvormil viimasel kolmel kuul, mil rahastamismaht on olnud 19.7% suurem kui 2020.a ja 33.7% suurem kui 2019.a samal perioodil.

Koroona-aasta pole õnneks avaldanud kehva mõju maksetähtaegade järgimisele. Eelmisel aastal oli Investly platvormi kaudu rahastatud arvete eeldatav kaalutud keskmine maksetähtaeg 44 päeva ning tegelik kaalutud keskmine maksetähtaeg ligi 46 päeva. 2019.a olid samad näitajad 38 päeva (eeldatav) ja 43 päeva (tegelik). Seega maksetähtaegade järgimisel püsitakse heal järjel.

Platvormi intressimäärad püsivad jätkuvalt heal tasemel. Jaanuaris oli kaalutud keskmine intressimäär 8.7%, veebruaris 9.3%, märtsis 9.3%, aprillis 8.9% ning mais 9.2%. Samas, arvestades faktooringuvajaduse kasvu prognoosime, et järgmistel kuudel võivad intressimäärad kerkida. Investly platvormil on viimase nelja aasta jooksul olnud II kvartali mahud keskmiselt 30% kõrgemad kui I kvartalis ning III ja IV kvartali mahud on keskmiselt 42% ja 47% suuremad kui I kvartalis. Ka Eesti viimase kümnendi üleriiklik faktooringustatisika näitab, et II, III ja IV kvartalis on faktooringukäive keskeltläbi vastavalt 10%, 17% ja 18% suurem kui I kvartalis.

Täname, et oled olnud meiega. Loodame, et platvormi rahastamismahtude kasvamisel leiad ka sina eelseisvatel kuudel häid investeerimisvõimalusi. Platvormile on lisandunud mitmeid uusi müüjaid hulgikaubandusest, ehitussektorist ja tootmissektorist.

Lauri Talumäe
Investly tegevjuht