<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1698808183738703&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kuidas aidata kaasa arve kiireimale rahastamisele Investlys?

Investlys on arvete rahastamine tavapäraselt väga kiire ja mugav: arve tuleb koos alusdokumendiga (nt ehituses akt) laadida oma kontol meie keskkonda, misjärel küsime Sinu kliendilt kinnituse ja paneme arve oksjonile. Kui arve on täitunud ja saavutanud sealjuures soodsaima võimaliku intressi, jõuabki raha Sinu kontole.
Kas usud, et meie senine kiirusrekord arve üles laadimisest väljamakseni on olnud ca 30 minutit? Võimas, eks!

Teinekord aga juhtub nii, et arve on küll üles laetud, ent asi jääb eelpool kirjeldatud protsesside juures kuskile “toppama”. Investly võib omalt poolt vajalikud sammud küll välgukiirusel teha - see ongi meie igapäevane siht ja eesmärk -, ent enamasti on probleemiks hoopis meist sõltumatud asjaolud. Selleks, et teenitud tulu jõuaks Sinu kontole võimalikult kiiresti, panimegi kirja need peamised küsimused, millega arvete käitlemise juures kokku puutume ning mis kipuvad protsessil hoogu maha võtma.

 

Kas arve oli korrektselt vormistatud?

Kontrolli, et arvele oleks lisatud loovutusteade ning Sinu ettevõtte pangarekvisiidid vahetatud Investly omade vastu. See on vajalik selleks, et Ostja (Sinu klient) ei eksiks arve tasumisel. Veendu, et arvel oleks märgitud ka valuuta, väljastaja ning saaja täielikud ärinimed ning et arvel ei oleks käsitsi tehtud märkeid või parandusi.
Arvete vormistamise juhendi leiad ka meie kodulehe abikeskusest.

 

Kas arve aluseks olevad dokumendid olid lisatud, korrektsed ning arvega vastavuses?

Et protsess oleks lihtsam ja kiirem, palume võimalusel lisada arve aluseks oleva teenuse osutamist või kauba müüki tõendavad dokumendid nagu näiteks tellimus (sobib ka e-kiri), kaubaveo saatelehed, tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid, kauba üleandmise dokument, kinnitatud hinnapakkumine vms.
Ehitustööde arvele palume kindlasti lisada tööde üleandmise-vastuvõtmise aktid, mis oleksid allkirjastatud esindusõigusega ehk vastavalt volitatud isiku(te) poolt. Mahukamate tööde puhul võime paluda ka lepingut, mille allkirjastajatel peab samuti esindusõigus olema.
Palun vaata ka üle, et aktis ja arvel märgitud summad ning kaupade või tööde kirjeldused kenasti klapiksid.

 

Kas Ostja oli valmis meile arve kinnitama?

Faktooringut kasutab Eestis üha enam ettevõtteid ja nii ei tohiks Sul olla kuigi palju kliente, kelle jaoks arvete rahastamine võõras teema oleks. Ka heade koostööpartnerite äri kasvatamisele ollakse reeglina meeleldi valmis kaasa aitama. Küll aga võivad ettevõttesisesed regulatsioonid faktooringuettevõtetele antavate kinnituste osas erineda ning vajada mõnel juhul veidi rohkem läbi rääkimist ja selgitamist. Seega soovitame alati enne uue kliendi arvete rahastama asumist partnerile oma plaanidest ning koostööst Investlyga teada anda. Sellega tagad, et Ostja poolne esindaja on kinnituskirja saabumise hetkeks asjadega kursis ning kinnitus laekub kiiremini.
Kui Sinu kliendiks on suurem ettevõte, kus arveid ei kinnita juhatuse liige, siis uuri, kas Sinu kontaktil - näiteks projektijuhil, ostujuhil või raamatupidajal - on olemas volitus kinnituste andmiseks.

 

Milline oli Ostja krediidireiting?

Arvete puhul kuvame me platvormil registreeritud investoritele ettevõtte krediidiskoori ja makseraskuste tõenäosuse skoori nii müüja kui ka ostja kohta. See võimaldab investoritel langetada informeeritud otsuse neile sobiliku intressimäära ning summa osas.
Valdav enamus oksjoneid täitub silmapilkselt, sest automaatpakkuja “haarab” kõigist portfellidest pakkumised vastavalt iga investori enda määratud seadistustele. Kui Ostja krediidihinnang on väga hea ehk AAA-A, tähendab see investorite jaoks väiksemat riski ning sellistesse arvetesse ollakse ka altimad panustama. Kui aga reiting on madalam, tegemist on uue ettevõttega või on krediidiskoor üldse määramata (näiteks on ostjaks FIE), võib arve täitumine olenevalt selle suurusest võtta aega paarist tunnist paari tööpäevani - investorid peavad veidi ettevõtetega tutvuma ja otsused langetama.

 

Kas see oli Sinu esimene Investlys rahastatud arve?

Kui oled Investlyga alles liitunud või plaanid seda teha tulevikus, võib kogu see eelolev jutt tunduda hirmus keeruline ja veidi pelutav. Kas polnud seda ka aga Sinu elu esimene rattasõit või nutitelefon?
Soovitame seega alati varuda esimese arve rahastamisel pisut kannatust, et anda ka endale aega dokumentidele esitatavate nõuetega tutvumiseks ja erinevate sammude mõistmiseks. Nagu ütles üks meie vahva klient: “Algus tundus aeganõudev ja keeruline, aga varsti toimetasin Investly kontol sama kärmelt kui omaenda firma kodulehel!”

Oleme Sulle igal hetkel olemas, toetame ja aitame nii kirja kui telefoni teel - küsi vajadusel julgelt nõu!