<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1698808183738703&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kuidas kujuneb oksjoni intressimäär?

Klassikalise inglise oksjoni korral konkureerivad pakkujad omavahel tehes järjest kõrgemaid pakkumisi. Seda mudelit kasutavad tuntud oksjonikeskkonnad osta.ee ja eBay. Investly kasutab arvete ja ärilaenude oksjonitel tagurpidi oksjonit. Tagurpidi oksjoni puhul teevad osalejad järjest madalamaid pakkumisi. Arvete ja ärilaenude puhul konkureerivad investorid omavahel intressimääraga, tehes järjest madalamaid pakkumisi. Oksjoni võidavad kõige madalama pakkumise teinud investorid. Pärast üks kuni kolm päeva kestnud oksjoniperioodi kantakse allahindluse võrra väiksem summa müüja kontole. Maksetähtpäeva saabumisel tasub klient arve täies mahus, investori kontole laekub investeeritud summa koos intressiga.

 

Kes määrab intressimäära?

Erinevalt paljudest teistest ühisrahastusplatvormidest ei ürita Investly intressimäära oma teadmiste põhjal paika panna, vaid jätab selle turu hooleks. Investly paneb küll paika esialgse intressimäära, kuid see ei ole fikseeritud. Intressimäär saab vabalt kõikuda peegeldades investorite huvi. Investorite huvi sõltub nii teiste varaklasside pakutavast tootlusest (ehk üldisest intressitasemest), äritsüklist, ettevõtte tegevusvaldkonnast ja paljudest muudest faktoritest. Investly platvormil kujuneb intressimäär nõudluse ja pakkumise koosmõjul.

Lõplik intressimäär kujuneb oksjoni käigus. Et asi selge oleks, siis vaatame näidet, kus ettevõte otsustab müüa 10000 eurose arve. Investorid teevad pakkumisi määrates pakutava summa ja intressimäära. Pärast pakkumise tegemist broneeritakse vastav summa investori kontol (broneeritud vahendeid ei saa samaaegaselt teistel oksjonitel osalemiseks kasutada). Kui investori pakkumine langeb konkurentsist välja, siis tema broneering vabastatakse. Igal investoril on õigus osaleda ühel oksjonil mitme erineva pakkumisega. See tähendab seda, et investor võib sisestada mitu pakkumist ja varieerida seejuures nii pakkumiste summat kui ka intressimäära. Kui rahastamiseesmärk täitub enne oksjoni lõppu, siis kestab oksjon edasi, kuid osalemiseks tuleb uus pakkumine teha senisest madalama intressiga.

 

 

Rahastamiseesmärgi täitumist hakatakse lugema alates madalaimast intressimäärast (pakkumised kumulatiivselt). Rahastuseesmärk saavutati viie esimese pakkumisega. Lõplik intressimäär kujuneb viimase pakkumise järgi, mis konkureeris rahastamiseesmärgi täitmisel. Juuresoleva näite puhul kujunes kõigi konkureeriva pakkumise teinud investorite teenitavaks intressimääraks 12%. Viimased kaks pakkumist ei olnud konkureerivad.

Ülaltoodud näite puhul ei ole lihtsuse mõttes kulusid arvestatud.  Ettevõtte kontole laekuv summa on tegelikult allahindluse võrra väiksem. Allahindlus katab Investly teenustasu ning investorite nõutava tootluse. Näiteks 20 päevase arve puhul oleks võimalik kätte saada ligi 9852 eurot. Oodatavate kulude kalkulaatori leiad faktooringu lehelt.

 

Eelrahastamine

Investly pakub keskkonda, kus saavad kokku nõudlus ja pakkumine. Samamoodi nagu osta.ee või eBay, ei eelrahasta me ühtegi pakkumist, sest me ei tegele ettevõtete finantseerimisega. Investly asutajad osalevad isikliku kapitaliga kõigil oksjonitel. Ka mõned töötajad osalevad oksjonitel isikliku kapitaliga. Investly kui ettevõte ei osale ühelgi pakkumisel, sest me ei soovi põhitegevuselt fookust kaotada ning ettevõtte kapitali ohtu seada. Nii on meie huvid ühel joonel investoritega ilma, et kuhjaksime portaali laenutegevusega seotud riske.

 

Riskide maandamine

Riskide maandamiseks hindame enne oksjoni ülesseadmist põhjalikult ettevõttele laenu väljastamisega seotud riske. Arvete puhul kuvame me krediidiskoori ja makseraskuste tõenäosuse skoori nii müüja kui ka ostja kohta, see võimaldab investoritel langetada informeeritud otsuse neile sobiliku intressimäära ning summa osas. Juhul, kui oleme saanud juhatuse liikmelt isikliku käenduse, siis leiad sellekohase info ettevõtte finantside lehelt.

 

Hajutamine

Investeerimine on riskantne. Ühest konkreetset ettevõttest või arvest tuleneva riski maandamiseks on mõistlik investeeringud hajutada erinevate pakkumiste vahel. Mida kõrgem hajutatuse tase, seda lähemal on sinu portfell portaali keskmisele tootluse saavutamisele. Meie portaalis on minimaalne pakkumise suurus 10 eurot – see võimaldab vähem kui 1000 eurose portfelliga saavutada küllaltki hea hajutatuse taseme.