<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1698808183738703&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Alternatiivid ärilaenule: kuidas suurendada käibevahendeid?

Alternatiivid ärilaenule: kuidas suurendada käibevahendeid?

Põhjuseid ärilaenu võtmiseks võib olla mitu, kuid tihtipeale kaaluvad ettevõtted seda just käibevahendite suurendamise eesmärgil. Selleks leidub aga ka paremaid viise, mis erinevalt laenust võimaldavad pikaajalistest kohustustest eemale hoida.

Ärilaen võib olla ettevõttele hea lahendus suuremate investeeringute (nt uus töövahend, tootmishoone või esinduspunkt) puhul. Oleme aga kokku puutunud paljude ettevõttetega, sealhulgas näiteks kaubanduskettide tarnijatega ja ehitusmaterjalide tootjatega, kes on kaalunud ärilaenu just käibevahendite suurendamise eesmärgil.

Enne kui võtta ette keeruline laenu taotlemise protsess ning hakata kandma pikaajalist rahalist koormust, tasub ära eeltöö alternatiivide osas. Et sinu elu lihtsamaks teha, oleme teinud kokkuvõtte populaarsetest valikutest ärilaenu asemel, mis võimaldavad efektiivsemalt käibevahendeid suurendada.

Faktooring

Faktooring kujutab endast müügiarvete loovutamist finantsettevõttele, mis võimaldab pikkade maksetähtaegade arvelt enda rahavoogu kiirendada ja likviidsust parandada. Selle asemel, et oodata nädalaid või isegi kuid maksete laekumist, kuigi teenus või toode on juba tarnitud, on võimalik arveid faktoorides nende eest regulaarselt raha kiiremini kätte saada.

Alternatiivina ärilaenule sobib faktooring pigem jooksva äritegevuse finantseerimiseks, juhul kui tootmis- ja müügitsüklid tähendavad ettevõttele ebaühtlast rahavoogu - näiteks hooajalise müügi puhul. Faktooringu puhul sõlmitakse pikaajaline leping, mille raames võtab teenusepakkuja ettevõttelt üle arvete laekumiste haldamise ja klientidega suhtlemise. Selle asemel, et nädalaid või kuid laekumiste taga oodata, kannab teenusepakkuja kokku lepitud perioodi vältel raha müügiarvetest kasvõi juba nende väljastamise päeval üle.

Ettevõtja jaoks on tegu on nii-öelda täispaketiga: ühte teenusesse koonduvad nii arvete rahastamine, krediidikontroll kui ka kliendisuhtlus, mille kõige halduse võtab enda kanda faktooringupakkuja. See tähendab, et ettevõtja ei oma enam kontrolli enda kliendisuhete üle, samas aga maandatakse ja hinnatakse ostjatega seotud makseriske. Enne faktooringulepingu sõlmimist tuleks kriitilise pilguga analüüsida ka sellega kaasnevaid kulusid.

Arvete müük

Sarnaselt faktooringule võimaldab arvete müük (ehk arvete rahastamine) ettevõtetel vabastada käibevahendeid müügiarvete alt. Põhiliseks erinevuseks on aga arvete müügi nõudluspõhisus - nimelt on arveid müües võimalik rahastada ka üksikuid arveid. See tähendab, et ettevõttele ei kaasne pikaajalisi kohustusi, kuid sellegipoolest on saab enda käibevahendeid suurendada ja arvete laekumist kiirendada.

Arvete müük on sobilik lahendus vabastamaks käibevahendeid näiteks erakordselt suurte tellimuste puhul või leevendamaks hooajalisust. Erinevalt ärilaenust kaasatakse rahastust vaid nii palju, kui klient juba võlgneb. Kuna arveid saab müüa ka ükshaaval, siis erinevalt nii faktooringust kui ka ärilaenust ei kaasne arvete rahastamisega püsikulusid ning mõju tulumarginaalile on väiksem. Lisaväärtusena kaasneb arvete rahastamisega krediidianalüüs, mis võimaldab enda kliendi usaldusväärsuses veenduda.

Arvelduskrediit 

Samuti võib kaaluda käibevahendite suurendamiseks ka arvelduskrediiti, mis võimaldab kokkulepitud krediidilimiidi ulatuses arvelduskontoga miinusesse minna. Alternatiivina ärilaenule ei kaasne arvelduskrediidiga küll igakuiseid tagasimakseid, kuid sellegipoolest tuleks kasutatud krediidi eest teha tagasimaksed nii pea kui võimalik.

Arvelduskrediit võib seetõttu kujuneda ettevõttele üsnagi kulukaks, kuna tihtipeale kaasnevad teenuse kasutamisega nii mõnedki lisakulud: maksta tuleb lepingu sõlmimise, pikendamise ja muutmise eest, limiidi eest ning intresse kasutatud ja kasutamata limiidilt. Arvesse tuleks võtta ka seda, et arvelduskrediidi taotlemise tingimuseks on tagatis(ed), mida väiksematel ettevõtetel aga tihtipeale pole võimalik anda. Tagatis on sellegipoolest reeglina nõutav ning sellega kaasneb tagatise seadmise kulu.

 

Soovid ka edaspidi ettevõtte rahastusuudiste ja -nippidega kursis püsida? Liitu 100+ ettevõtjaga, kes juba Investly uudiskirja saavad: