<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1698808183738703&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Metsanotsu: Arvete müük kasvatas nii käivet kui kasumit

Metsanotsu: Arvete müük kasvatas nii käivet kui kasumit

Metsanotsu tegeleb kaminapuude tootmise ja hulgimüügiga suurtele jaekettidele. Kuna jaeketid nõuavad enda tarnijatelt pikka makseperioodi, siis laekub raha müüdud kauba eest alles mitukümmend päeva hiljem. Kuidas aitas arvete müük Metsanotsut säärases olukorras ja millised oleks olnud alternatiivid?

Küttepuude tarbimises on oluline hooajaline faktor ning see paneb ettevõtte rahavood külmemal ajal surve alla. Ettevõte müüb kaupa ning raiub metsa, kuid maksed laekuvad alles 45-90 päeva pärast. Tarnijad ja töötajad eeldavad maksete õigeaegset laekumist olenemata aastaajast. Lisaks on Metsanotsu klientide hulgas suured jaeketid, kelle maksetähtajad on sageli keskmisest pikemad.

Metsanotsu on klassikaline näide ettevõttest, kellele sobib arvete müük ehk arvete rahastamine. Arvete rahastamise käigus müüakse arve väikese allahindlusega (30-päevase arve puhul tavaliselt 1,5-3,1% arve väärtusest) faktoorile. Nii saab ettevõte arve eest raha kätte enne maksetähtaega. Maksetähtaja saabumisel tasub klient, kellele arve väljastati, makse faktoorile.

Küsimustele vastas Metsanotsu juht, Margus Sepp.

Kuidas aitas arve eest raha kohe kättesaamine Metsanotsu äritegevust?

Kaminapuude tootmine on suhteliselt pikk protsess. Reeglina ei kasutata puidukuivateid, sest see viib toote omahinna väga kõrgele. Puitu peab kuivatama tasuta ressurss - tuul ja päike. Nende kahega kuivatid hinna poolest konkureerida ei suuda. Ajaühikus väljendades võib öelda, et alates puu maharaiumisest kuni müügivalmis kaminapuude kottipanekuni läheb umbes 12 kuud. Maksetähtaeg lisab sinna 45-90 päeva, seetõttu pikeneb raha kättesaamise protsess veel ligi 20% võrra.

Kaminapuude tootmine ja müümine sõltub väga suurel määral ilmastikust

Aeg on raha ning raha kasutu ootamine äärmiselt ebaotstarbekas. Arvete eest raha kohe kättesaamine aitab ja see on meile väga oluline. Piltlikult öeldes on meil konkurentide ees 20% edumaad – needsamad 45-90 päeva, mille jooksul saame käibekapitali suunata laovarude taastamisele.

Piltlikult öeldes on meil konkurentide ees 20% edumaad – needsamad 45-90 päeva, mille jooksul saame käibekapitali suunata laovarude taastamisele. – Margus Sepp, Metsanotsu juht

Kuidas te vabanenud vahendeid kasutasite?

Kuna kaminapuude tootmine ja müümine sõltub väga suurel määral ilmastikust, siis vaid „vana jumal taevas“ teab, et kas tuleb külm talv või ei tule. Lõputuid laovarusid ei ole otstarbekas toota, sest juhul kui talve ei tule, jääks raha laovarude näol asjatult seisma ning järgmist hooaega ootama. Peab olema valmidus ka võõrast kaupa edasimüügi eesmärgil sisse osta. See eeldab aga reservkapitali, mida noorel ettevõttel reeglina ei ole. 

Detsembris-jaanuaris kasvas külmade ilmade tõttu nõudlus kaminapuude järele mullusega võrreldes viis korda. Meie laovarud kahanesid päevadega, et mitte öelda tundidega. Oli oht, et ladu saab kaminapuudest tühjaks. Klientide teenindamiseks ja võetud lepingute täitmiseks pidime kiirelt kaupa sisse ostma.

Müügiarvete faktooringust saadud vahendid suunasime osaliselt allhankijatele, neilt ostsime kaminapuid edasimüügiks. Kuna meil olid vajalikud käibevahendid nüüd olemas, saime oma hankijatelt lisaks välja kaubelda n-ö varajase tasumise allahindluse. See kattis arvete müümise kulud ning enamgi veel. Teisisõnu: me ei kaotanud faktooringuga sentigi, pigem teenisime sealt pisku veel lisaks.

Metsanotsu kaminapuud on looduslikult kuivatatud ja toodetud Eestis

Saime oma hankijatelt välja kaubelda n-ö varajase tasumise allahindluse. See kattis arvete müümise kulud ning enamgi veel. Teisisõnu: me ei kaotanud faktooringuga sentigi.

Millised olid alternatiivid, mida käibekapitali hankimiseks kaalusite?

Alternatiivid praktiliselt puuduvad. Eestis tegutsevad finantsasutused (pangad) suhtuvad väikeettevõtetesse ja eriti alustavatesse ettevõtetesse väga kriitiliselt. Sisuliselt vaadati mind pangas nagu „kärnast koera“ ning oodati, et millal ma juba ära lähen. Hüpoteek, kommertspant, füüsiliste isikute käendused jms olid loosungid ja hüüdlaused, mida mulle pangas hõisati. Arvelduskrediit oleks vast olnud väljapääs, kuid ilma lisatagatiseta jääb see väikeettevõtjale vaid unistuseks.

Teine alternatiiv oleks olnud käibekapitali juhtimise „õpikunäide“, ehk siis see, et oleksime hakanud oma hankijatele arvete maksmisega viivitama ning seeläbi omale „vabu vahendeid“ tekitama. Eesti siseturg on nagu väike konnatiik, kus kõik on kõigiga seotud. Ühe ettevõtte käibekapitali juhtimine läbi maksetega venitamise oleks teise ettevõtte jaoks „investeering“ käibekapitali. Ma ei pidanud seda õigeks ja lähtusin ausa talupoja põhimõttest: „Ära tee kunagi seda, mida sa ei taha, et sinule tehakse.“

Eesti siseturg on nagu väike konnatiik, kus kõik on kõigiga seotud. Ühe ettevõtte käibekapitali juhtimine läbi maksetega venitamise oleks teise ettevõtte jaoks „investeering“ käibekapitali. Ma ei pidanud seda õigeks.

Millest oleksite pidanud loobuma, kui käibekapitali kaasamine poleks olnud võimalik?

Reeglina jääb alustav ettevõte käibekapitali nappuse tõttu hätta palkade ja maksude tasumisega, tooraine varumisega, jooksvate kulude katmisega jne. Siit edasi on loogiline jätk see, et tekivad probleemid tarnelepingute täitmisega, mis omakorda võivad lõppeda tellijapoolsete sanktsioonidega ning lepingute ülesütlemisega. See kõik oleks võinud juhtuda ka meiega.

Küttepuude tarbimises on hooajaline, mis paneb ettevõtte rahavood külmemal ajal surve alla

Miks otsustasite kasutada Investlyt?

Tutvudes pisut Investly ärimudeli ja kliendipoliitikaga, jõudsin kiirelt arusaamisele, et kaks suhteliselt noort ettevõtet – Metsanotsu ja Investly – võiksid väga edukat koostööd teha. „Aidake teie meid ja meie aitame teid.“ See töötas.

Kuidas te Investly teenusega rahule jäite ja kas soovitaksite arvete müüki ka teistele?

Oleme väga rahul. On jäänud mulje, et vahet pole, kas firma käive on 100 või 100 000 eurot kuus, sest Investly suhtub oma klientidesse võrdsel printsiibil ja mis kõige tähtsam – äärmiselt ausalt ja sõbralikult.

Kellel faktooringu vajadus olemas, siis soovitan soojalt!

 

Rahastusvajaduse tingis:

 • Hooajaline tarbimine, hooajaline tootmine
 • Hulgimüük ehk müügiarved on võrdlemisi suured
 • Oluline klient on jaekett, kelle lai müügivõrgustik ja sellest tulenev tugev läbirääkimispositsioon tingib pikad maksetähtajad

Arvete müügi tulemusel:

 • Kasvas käive
 • Paranes laovarude käibekiirus
 • Tarnijad tegid Metsanotsule varajase tasumise allahindlust, mistõttu paranes ettevõtte kasumlikkus
 • Igapäevaste kulude õigeaegne tasumine lihtsam – kadus sundvajadus valida, kellele õigel ajal maksta ja kellele hiljem maksta

Alternatiivid:

 • Ärilaen pangast oleks olnud liiga kulukas, ebasobilik (ettevõte vajab lisakapitali vaid ajutiselt) ning koormav (pank nõudis tagatisi)
 • Arvelduskrediit pangast oleks olnud liiga koormav (pank nõudis tagatisi)
 • Töötajatele ja tarnijatele maksetega venitamine rikub mainet ja kahjustab äritegevust

 

Innustatuna meie klientide edulugudest saadame välja Investly uudiskirja, millesse on koondatud ettevõtlusuudised ja -nipid. Liitu 500+ ettevõtjaga, kes meiega juba kursis püsivad: