<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1698808183738703&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kuidas võlgnikelt raha kätte saada?

autor Investly tiim

Krediidiinfo andmetel oli 2015. aasta keskpaiga seisuga ligi 12% Eestis tegutsevatest ettevõtetest negatiivse krediidihinnanguga. Need on ettevõtted, kelle maksejõuetuse tekkimise tõenäosus ületab 5%. Loomulikult on iga ettevõtte huvides arvete õigeaegne tasumine ja võlglaste vältimine. Ettevõtja tahab keskenduda[...]

Kuidas finantseerida hooajalisi rahavoogusid?

autor Investly tiim

Paljude ettevõtete jaoks on aastalõpp keeruline aeg, sest see toob endaga kaasa rahaliste vahendite nappuse ja töökoormuse olulise kasvu. Käibevahendite nappus võib omakorda väljenduda ebapiisavates laovarudes, maksetähtaegade venimises või koguni raskustes töötajatele väljamaksete tegemisel. 

Kuidas kliendiga maksetähtaegasid läbi rääkida?

autor Investly tiim

Pikkadest arvete tagasimakse tähtaegadest on ärimaailmas saamas uus normaalsus. Tootearendus, uute ja olemasolevate klientide teenindamine, turundus-ja müügitegevuste arendamine ning äri kasvatamine nõuab vabu käibevahendeid, millest kergekäeliselt ei soovita loobuda - isegi kui tellitud toode või teenus on juba[...]

Kuidas tulla toime pikkade maksetähtaegadega?

autor Investly tiim

Pikad arvete tagasimaksmise tähtajad ei tohiks saada äris takistuseks, kuid kui pead kliendilt raha laekumist ootama 30, 60 või isegi 120 päeva, jäävad olulised tegevused tahes-tahtmata selle taha kinni. Selleks, et pikkade maksetähtaegadega edukalt toime tulla, on kasulik teada miks ja kuidas nad üldse tekivad,[...]

Mis on arvete müük?

autor Kristjan Velbri

Arvete müük, teise nimega arvete rahastamine ehk faktooring, on teenus, mille käigus kolmas osapool nõustub soetama arve, mille maksetähtaeg pole veel saabunud. Arve rahastaja ehk meie näite puhul investor, rahastab arvest 95-99%. See võimaldab ettevõttel uutele klientide tarbeks kaupa tellida ja neile teenuseid[...]

5 erinevust faktooringu ja arvete müügi vahel

autor Investly tiim

Nii arvete allahindlusega müümine ehk arvete rahastamine kui ka faktooring lahendavad pikkadest maksetähtaegadest tulenevaid rahavoo probleeme. Äri toimimiseks ja arenemiseks on vajalik, et tarnitud toodete ning esitatud teenuste eest saadaks tasu kätte mõistliku aja jooksul. Aga kui maksetähtaeg on 30 või isegi[...]